Dan dobrih praks - Knjižničar knjižničarju četrtič

(23. maj 2018, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota)


KOTIZACIJA

Za člane društva in častne člane ni kotizacije, za ostale znaša 20 EUR.

Plačnik kotizacije:

(ulica, poštna številka in kraj):

dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe strokovnega posvetovanja, in sicer v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.
Dovoljujem preverbo članstva pri navedenem društvu bibliotekarjev.

seznanjen sem z zadnjim rokom za pisno odjavo udeležbe, ki je 18. 5. 2018.

V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe kotizacije ne vračamo oziroma jo zaračunamo v celoti. Prijave udeležbe na strokovni dogodek sprejemamo najkasneje do zasedbe mest.

prijavljam se na strokovni dogodek, ki ga organizira ZBDS. Obvezujem se, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni.