ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Turjaška 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 2001 176
Faks: 01 4257 293
E-pošta: info@zbds-zveza.si
Davčna številka: 93212151 TR: NLB 02010-0014608845
Predsednica: dr. Sabina Fras Popović
 
»Na koncu moram le priznati: katero skupino vidim kot najpomembnejšo za oblikovanje nove realnosti, brez smrdljivih besed in laži, dovolj strpno, blago, ozaveščeno, dobrohotno, vsakomur naklonjeno, uslužno, kreativno (dobro, gre za idealiziran opis?) To so zame predvsem in morda samo – knjižničarke. One podpirajo in nosijo eno najuspešnejših družbenih mrež v državi ter državljane gotovo delajo boljše, na dolgi rok. Ne zanimajo jih bogati bralci, temveč prav tisti/tiste, ki si knjig ne morejo kupiti. Knjižnice so tople, tihe, prijetne, idealno mesto za boljše razmišljanje o grozotah zunaj in o tem, kako nikoli ne izgubiti povezave z realnostjo. Knjižničarke so sposobne prebrati bralca, mu ponuditi več in bolje, ga napotiti tja, kamor ne ve, da mora iti. Počasi, ko bere, čas ni pomemben. Zares si ne morem zamisliti boljše skupine, ki bi državljane lahko zapeljala v državljansko držo, in pri tem se ji ni treba niti posebej organizirati. In nisem samo enkrat opazila, da se pri svojem delu tudi zelo zabavajo. Na kratko, najdite mi boljšo skupino za izboljšanje družbe!« (dr. Svetlana Slapšak, Sobotna priloga Večera (1. 12. 2018), str. 16)