Vodstvo ZBDS (mandatno obdobje 2017–2021)

Organi in delovna telesa ZBDS za mandatno obdobje 2017-2021

UPRAVNI ODBOR
Sabina Fras Popović predsednica ZBDS Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2
2000 Maribor
T: 02/ 2352 100
E: sabina.fras-popovic@mb.sik.si
Irena Sešek podpredsednica ZBDS Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 5861 309
E: irena.sesek@nuk.uni-lj.si
Katja Bevk podpredsednica ZBDS Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Gorenjska cesta 27
Radovljica
T: 04/ 5373 900
E: katja.bevk@rad.sik.si
Ana Zdravje predsednica DB Ljubljana Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 3085 210
E: ana.zdravje@mklj.si
Brigita Lavrič predsednica DK Dolenjske Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Ulica Otona Župančiča 7
8340 Črnomelj
T: 07/ 3934 688
E: brigita.lavric@nm.sik.si
Brina Zabukovnik Jerič predsednica DB Celje Knjižnica Velenje
Šaleška cesta 21
3320 Velenje
T: 03/ 7344 300
E: brina.zabukovnik-jeric@vel.sik.si
Lea Vavkan predsednica DB Koroške Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
T: 02/ 8705 431
E: lea.vavkan@rav.sik.si
Metka Sraka predsednica DB Pomurja Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Zvezna 10
9000 Murska Sobota
T: 02/ 5308 120
E: metka.sraka@ms.sik.si
Helena Krampl Nikač predsednica DB Gorenjske Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva 1
4000 Kranj
T: 04/ 2577 610
E: helena.krampl.nikac@mkk.si
Branka Kerec Prekoršek predsednica DB Maribor Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 445
E: branka.kerec@um.si
Irena Škvarč predsednica DB Primorske Goriška knjižnica Franceta Bevka
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 Nova Gorica
T: 05/ 3309 100
E: irena.skvarc@gkfb.si
Tjaša Mrgole Jukič predsednica Strokovnega odbora Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Prešernova ulica 33-35
2250 Ptuj
T: 051/ 310 594, 02/ 7714 816
E: tjasa.mrgole-jukic@knjiznica-ptuj.s
Damjana Vovk strokovna tajnica ZBDS Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 2001 176
E: damjana.vovk@nuk.uni-lj.si
Polona Marinšek blagajničarka ZBDS Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 2001 160
E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si
NADZORNI ODBOR
Sandra Kurnik Zupanič predsednica Nadzornega odbora ZBDS Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 435
E: sandra.kurnik@um.si
Barbara Cesar članica Nadzornega odbora ZBDS Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 6001 325
E: barbara.cesar@mklj.si
Brina Zabukovnik Jerič članica Nadzornega odbora ZBDS Knjižnica Velenje
Šaleška cesta 21
3320 Velenje
T: 03/ 8982 556
E: brina.zabukovnik-jeric@vel.sik.si
ČASTNO RAZSODIŠČE
Marijan Špoljar predsednik Častnega razsodišča ZBDS Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 6001 331
E: marijan.spoljar@mklj.si
Damijana Hrabar članica Častnega razsodišča ZBDS Knjižnica Makse Samsa
Trg Maršala Tita 2
6250 Ilirska Bistrica
T: 05/ 7144 188
E: damijana.hrabar@knjiznica-ilb.si
Alenka Furlan članica Častnega razsodišča ZBDS Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Cesta IV. prekomorske 1
5270 Ajdovščina
T: 05/ 3644 250
E: alenka.furlan@ajd.sik.si
SEKCIJE ZBDS
Maja Vunšek predsednica Sekcije za splošne knjižnice Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva 1
4000 Kranj
T: 04/ 2013 572
E: maja.ek@gmail.com
Nataša Knap predsednica Sekcije za visokošolske knjižnice Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 2001 139
E: natasa.knap@nuk.uni-lj.si
Urša Bajda predsednica Sekcije za šolske knjižnice Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Keršičeva 50
1420 Trbovlje
T: 02/ 2505 156
E: ursa.bajda@guest.arnes.si
Barbara Kavčič predsednica Sekcije za specialne knjižnice Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino
Metelkova 4
1000 Ljubljana
T: 01/ 4007 963
E: barbara.kavcic1@gov.si
Tjaša Mrgole Jukič predsednica Sekcije za potujoče knjižnice Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Prešernova ulica 33-35
2250 Ptuj
T: 051/ 310 594, 02/ 7714 816
E: tjasa.mrgole-jukic@knjiznica-ptuj.si
Klaudija Sedar predsednica Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Zvezna 10
9000 Murska Sobota
T: 041 403 672
E: klaudija.sedar@ms.sik.si
Urška Bonin predsednica Sekcije za mladinsko knjižničarstvo Osrednja knjižnice Srečka Vilharja Koper
Trg Brolo 1
6000 Koper
T: 05/ 6632 618
E: urska.bonin@kp.sik.si
/ predsednik Sekcije za izobraževanje in kadre   T:
E:
Saša Vidmar predsednica Sekcije za promocijo in marketing Goriška knjižnica Franceta Bevka
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 Nova Gorica
T: 05/ 3309 104
E: sasa.vidmar@gkfb.si
Neža Podjavoršek predsednica Sekcije študentov bibliotekarstva Filozofska fakulteta,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

T: 031 775 149

E: neza.podjavorsek@gmail.com

REVIJA KNJIŽNICA
Gorazd Vodeb odgovorni urednik Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 5861 346
E:gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si
Damjana Vovk glavna urednica Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 2001 176
E: damjana.vovk@nuk.uni-lj.si
Anja Dular članica Uredniškega odbora Narodna muzej Slovenije
Prešernova 20
1000 Ljubljana
T: 01/ 2414 462
E: anja.dular@nms.si
Doris Dekleva Smrekar članica Uredniškega odbora Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani
Trg republike 3
1000 Ljubljana
T: 01/ 2003 431
E: doris.dekleva@ctk.uni-lj.si
Romana Fekonja članica Uredniškega odbora Zavod RS za šolstvo
Trg revolucije 7
2000 Maribor
T: 02/ 3208 065
E: romana.fekonja@zrss.si 
Zdenka Petermanec članica Uredniškega odbora Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 485
E: zdenka.petermanec@um.si
Primož Južnič član Uredniškega odbora Filozofska fakulteta,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 2411 372
E: primoz.juznic@ff.uni-lj.si
Aleš Klemen član Uredniškega odbora Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 6001 343
E: ales.klemen@mklj.si
Melita Ambrožič članica Uredniškega odbora Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 2001 207
E: melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si
Polonca Kavčič predsednica Uredniškega sveta revije Knjižnica Goriška knjižnica Franceta Bevka
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 Nova Gorica
T: 05/ 3309 110
E: polonca.kavcic@gkfb.si
Marijana Abe članica Uredniškega sveta revije Knjižnica   E: marijana.abe@gmail.com
Luana Malec članica Uredniškega sveta revije Knjižnica Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Trg Brolo 1
6000 Koper
T: 05/ 6632 611
E: luana.malec@kp.sik.si
Jerneja Ferlež članica Uredniškega sveta revije Knjižnica Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 420
E: jerneja.ferlez@um.si
Magdalena Svetina Terčon članica Uredniškega sveta revije Knjižnica Kosovelova Knjižnica Sežana
Ulica Mirka Pirca 1
6210 Sežana
T: 05/ 7310 031
E: magdalena.svetina-tercon@guest.arnes.si
UPRAVNI ODBOR KALANOVEGA SKLADA
Dunja Legat predsednica Upravnega odbora Kalanovega sklada Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 445
E: dunja.legat@um.si
Laura Chersicola članica Upravnega odbora Kalanovega sklada Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Trg Brolo 1
6000 Koper
T: 05/ 6632 611
E: laura.chersicola@kp.sik.si
Matej Jazbinšek član Upravnega odbora Kalanovega sklada Knjižnica Laško
Aškerčev trg 4
 3270 Laško
T: 03/ 7344 300
E: matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si
Viktorija Kante članica Upravnega odbora Kalanovega sklada Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Cesta IV. prekomorske 1
5270 Ajdovščina
T: 05/ 3644 253
E: viktorija.kante@ajd.sik.si
Bojan Kavčič član Upravnega odbora Kalanovega sklada Kosovelova Knjižnica Sežana
Ulica Mirka Pirca 1
6210 Sežana
T: 05/ 7310 034
E: /
UPRAVNI ODBOR STEPIŠNIKOVEGA SKLADA
Ksenija Trs predsednica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2
2000 Maribor
T: 02/ 2352 100
E: ksenija.trs@mb.sik.si
Hilarija Kete članica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Cesta IV. prekomorske 1
5270 Ajdovščina
T: 05/ 3644 250
E: hilarija.kete@ajd.sik.si
Urška Magajne članica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada Goriška knjižnica Franceta Bevka
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 Nova Gorica
T: 05/ 3309 121
E: urska.magajne@ng.sik.si
KOMISIJA ZA GOROPEVŠKOVE NAGRADE
Srečko Maček predsednik Komisije za Goropevškove nagrade Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
T: 03/ 4261 710
E: srecko.macek@knjiznica-celje.si
Vlasta Stavbar članica Komisije za Goropevškove nagrade Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 434
E: vlasta.stavbar@um.si
Zdenka Žigon članica Komisije za Goropevškove nagrade Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Cesta IV. prekomorske 1
5270 Ajdovščina
T: 05/ 3644 255
E: zdenka.zigon@ajd.sik.si
UPRAVNI ODBOR SPOMINSKEGA SKLADA DR. BRUNA HARTMANA
Fanika Krajnc-Vrečko predsednica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana Teološka knjižnica Maribor
Slomškov trg 20
2000 Maribor
T: 031 238 087
E: fanika.vrecko@gmail.com
Branka Kerec članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 445
E: branka.kerec@um.si

Aleš Klemen

član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana         Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 6001 343
E: ales.klemen@mklj.si        
Alenka Mihalič Klemenčič članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana         Mladinska 20
2000 Maribor
T: 02/ 2522 534  
E: mihalic.alenka@gmail.com       
Vlasta Stavbar članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana         Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 434
E: vlasta.stavbar@um.si
KOMISIJA ZA ČOPOVE DIPLOME, ČOPOVA PRIZNANJA IN ČOPOVE PLAKETE
Mira Petrovič predsednica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Prešernova ulica 33-35
2250 Ptuj
T: 02/ 7714 806
E: mira.petrovic@knjiznica-ptuj.si
Sandra Kurnik Zupanič članica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 435
E: sandra.kurnik@um.si
Marija Bajc članica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Cesta IV. prekomorske 1
5270 Ajdovščina
T: 05/ 3644 253
E: marija.bajc@ajd.sik.si
Katarina Škrab članica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete Knjižnica Makse Samsa
Trg Maršala Tita 2
6250 Ilirska Bistrica
T: 05/ 7144 188
E: katarina.skrab@knjiznica-ilb.si
Špela Zupanc članica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 5861 325
E: spela.zupanc@nuk.uni-lj.si