Poslanstvo in cilji:

Poslanstvo Komisije za terminologijo:

 • vzpodbuja razvoj slovenske bibliotekarske terminologije,
 • vzpodbuja pravilno rabo strokovnega izrazja v bibliotekarski stroki,
 • si prizadeva za jezikovno ozaveščaje knjižničnih delavcev,
 • vzpodbuja izdelavo terminoloških slovarjev za bibliotekarsko stroko,
 • sodeluje s terminološkimi komisijami drugih, z bibliotekarstvom povezanih strok,
 • sodeluje s strokovnjaki za terminologijo na drugih govornih področjih.

Cilji Komisije za terminologijo so:

 • kodificiranje slovenske bibliotekarske terminologije,
 • sodelovanje pri sestavi in izdaji bibliotekarskih terminoloških slovarjev:
 • enojezičnega razlagalnega terminološkega slovarja
 • večjezičnega prevajalnega slovarja bibliotekarske terminologije,
 • jezikovna presoja in svetovanje ob tekočih terminoloških vprašanjih rabe strokovnih izrazov v bibliotekarstvu,
 • objavljanje strokovnih besedil s področja terminologije.

Več o Komisiji za terminologijo
Strokovne objave Komisije za terminologijo, o delovanju komisije in drugi o komisiji
Več o pripravi terminoloških slovarjev