Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino

Sekcijo za domoznanstvo in kulturno dediščino vodi dr. Klaudija Sedar, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota.

E-pošta: klaudija.sedar@ms.sik.si

Tel: 041 403 672

Člani IO Sekcije za domoznanstva pri ZBDS:

Program Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino obsega obravnavo pobud in problemov, s katerimi se srečujejo domoznanci v posamezni regiji oz. širše v Sloveniji ter iskanje skupnih rešitev in uveljavljanja »dobrih praks«. Nudijo pomoč knjižnicam, ki domoznansko dejavnost šele uvajajo v svoje delo. Organizirajo strokovne dogodke s področja domoznanstva in kulturne dediščine