Sekcija za mladinsko knjižničarstvo

Sekcijo za mladinsko knjižničarstvo vodi Urška Bonin, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistira.

E-pošta: urska.bonin@kp.sik.si

Člani IO Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS so:

SeM@For

Z veseljem vam sporočamo, da je v pripravi spletno glasilo sekcije, SeM@For. Vabimo vas, da nam ga pomagate sooblikovati. Ena izmed rubrik glasila bo prinašala dobre prakse, torej aktualne, zanimive, konkretne primere delovanja z otroki in mladimi bralci v slovenskih splošnih knjižnicah. Svoje prispevke lahko prijavite na povezavi.

ANKETA o profilu mladinskega knjižničarja

Sekcija za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS je oblikovala anonimno anketo, s katero  želimo pridobiti vpogled v trenutno samopodobo mladinskega knjižničarja, kar zajema vpogled v znanja, veščine, sposobnosti in lastnosti, ki naj bi jih mladinski knjižničar imel oz. ki jih delo mladinskega knjižničarja zahteva. Anketa je dostopna na povezavi. Vabljeni k izpolnjevanju!