Sekcija za mladinsko knjižničarstvo

Sekcijo za mladinsko knjižničarstvo vodi Urška Bonin, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistira.

E-pošta: urska.bonin@kp.sik.si

Člani IO Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS so: