Sekcija za potujoče knjižnice

Sekcijo za potujoče knjižnice vodi Tjaša Mrgole Jukič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

E-pošta: tjasa.mrgole-jukic@knjiznica-ptuj.si

Člani IO Sekcije za potujoče knjižnice pri ZBDS so:

Sekcija za potujoče knjižnice pri ZBDS združuje 12 slovenskih potujočih knjižnic (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Ajdovščina, Ptuj, Murska Sobota, Koper, Novo mesto, Postojna, Tolmin, Tržič in Domžale - Kamnik) ter matične knjižnice, ki oskrbujejo uporabnike s premičnimi zbirkami.Sekcija izdaja časopis Potujoče novice.