Sekcija za promocijo in marketing

Sekcija za promocijo in marketing vodi Saša Vidmar, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.

E-pošta: sasa.vidmar@gkfb.si

Člani IO Sekcije za promocijo in marketing pri ZBDS:

  • Leja Borovnjak, Teološka fakulteta,
  • Tina Podgornik, Goriška knjižnica Franceta Bevka,
  • Rosvita Kocbek Pavalec, Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor,
  • Martina Petan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
  • mag. Špela Zupanc, Narodna in univerzitetna knjižnica.

Poslanstvo Sekcije

Knjižnica današnjega časa je informacijsko, izobraževalno, družabno in kulturno središče. Knjižničar se pri svojem delu dnevno srečuje z novimi izzivi in vlogami, ki so vedno bolj kompleksne in zahtevajo neprestano izobraževanje. Kljub temu pa se zdi, da so te vloge v javnosti pa tudi znotraj stroke manj poznane in prepoznane. Sekcija za promocijo in marketing bo v okviru svojih dejavnosti skušala vplivati na večjo prepoznavnost bibliotekarske stroke tako med uporabniki knjižnic kakor tudi pri knjižničarjih samih.Svoje poslanstvo bo uresničevala:

  • z organiziranjem izobraževanj in izpostavljanjem dobrih praks doma in v tujini,
  • z organiziranjem akcij za promocijo knjižnične dejavnosti med uporabniki in znotraj stroke,
  • z utiranjem novih oblik promocije storitev knjižnic,
  • z razvojem, pridobivanjem in promocijo uporabnih znanj povezanih s knjižnicami,
  • kot aktiven del poslovnega okolja ter zagotavljala konkurenčnost in promocijo slovenskega knjižničarstva.