Sekcija za šolske knjižnice

Sekcijo za šolske knjižnice vodi Urša Bajda, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje.

E-pošta: ursa.bajda@guest.arnes.si

Člani IO Sekcije za šolske knjižnice pri ZBDS:

Naloge Sekcije za šolske knjižnice so povezane s preučevanjem in razreševanjem teoretičnih ter organizacijskih vprašanj s področja šolskega knjižničarstva. Sekcija deluje v prid strokovnih interesov šolskih knjižnic.

Elektronska publikacija Mednarodni mesec šolskih knjižnic: