Sekcija za specialne knjižnice

Sekcijo za specialne knjižnice vodi Barbara Kavčič, Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino.

E-pošta: barbara.kavcic1@gov.si

Člani Izvršnega odbora Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS so:

  • mag. Gregor Ilaš, Slovenski etnografski muzej,
  • David Ožura, Onkološki inštitut,
  • Doroteja Praznik Bačič, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča,
  • Violetta Bottazzo, upokojena vodja knjižnice DURS.
     

Sekcija za specialne knjižnice je bila ustanovljena za preučevanje in razreševanje teoretičnih in organizacijskih vprašanj s področja specialnega knjižničarstva. Zastopa strokovne interese knjižničnih informacijskih strokovnjakov, ki delujejo v okviru podjetij, raziskovalnih inštitucij, državne uprave, bolnišnic, zdravstvenih zavodov, muzejev, društev, cerkvenih ustanov in drugih organizacij.

Sekcija za specialne knjižnice si prizadeva za uresničitev naslednjih ciljev:

  • uveljavitev novih trendov, ki usmerjajo razvoj specialnih knjižnic in jih upoštevajo kot pomembni dejavnik pri uporabi in širjenju znanja ter kot aktivnega soudeleženca v upravljanju z znanjem,
  • vzpodbujanje sodelovanja tako med specialnimi knjižnicami kot pri razvoju knjižnične mreže in knjižničnega informacijskega sistema v Sloveniji,
  • uresničevanje profesionalnih interesov zaposlenih v specialnem knjižničarstvu,
  • ohranitev in razvoj vseh tipov specialnih knjižnic,
  • sodelovanje pri vzgoji mladih perspektivnih kadrov,
  • krepitev ugleda specialnega knjižničarstva v javnosti.