Natečaj in nagrade Kalanovega sklada

Nagrade Kalanovega sklada prejmejo slovenski knjižničarski delavci za tista pisna strokovna ali znanstvena dela, ki pomembno prispevajo k oblikovanju teorije bibliotekarstva in informacijske znanosti ter k praksi bibliotekarske in informacijske dejavnosti na slovenski in mednarodni ravni.

Nagrade Kalanovega sklada se podeljujejo:

  • za najboljše strokovne ali znanstvene prispevke v okviru teme, ki jo Kalanov sklad razpiše vsako drugo leto v strokovnem glasilu Knjižnica, in
  • za najboljše strokovne ali znanstvene prispevke, objavljene v slovenskem ali tujem strokovnem tisku, v obdobju dveh let pred dnem, ko upravni odbor Kalanovega sklada zaključi zbiranje predlogov za nagrade.

Nagrade Kalanovega sklada se praviloma podeljujejo na strokovnih posvetovanjih ZBDS vsako drugo leto, nagrajenci prejmejo denarno nagrado. Prva nagrada sklada je leta 1977 znašala 5.000 takratnih dinarjev.

Prejšnji razpisi Kalanovega sklada: