Nagrajenci Kalanovega sklada

 • Petruša Miholič (2019)
  • Znanstveno publiciranje raziskovalcev [Elektronski vir] : Univerza na Primorskem v letih 2010-2014 / Petruša Miholič. - El. knjiga. - Koper : Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2018. - IX, 188 str. : ilustr.  Način dostopa (URL): https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=10026. - Bibliografija: str. 165-184. - Kazalo  ISBN 978-961-6518-07-9 (pdf)
 • Polona Vilar (2019)
  • Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo / Polona Vilar ; sodelavca pri pripravi metodologije in izvedbi raziskave, zasnovi modela proaktivne splošne knjižnice ter oblikovanju zaključkov Gorazd Vodeb, Milena Bon ; sodelavci pri pripravi teoretičnih izhodišč Gorazd Vodeb ... [et al.]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2017. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm. - Bibliografija: str. 113-115. - ISBN 978-961-6683-35-7
 • Sabina FRAS POPOVIĆ (2017)
  • Vodenje s poslanstvom : vodenje zaposlenih v splošnih knjižnicah / Sabina Fras Popović. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2016. - 322 str. : ilustr. ; 24 cm 250 izv. - Bibliografija: str. 299-316 in v opombah na dnu str. - ISBN 978-961-6683-33-3
 • Melita AMBROŽIČ (2015)
  • Ambrožič, M. (2013). Strokovna dediščina naših predhodnikov: pogled nazaj, da bi videli naprej . V: Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika / Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Laško, 17.-19. oktober 2013. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. - ISBN 978-961-6683-24-1. - Str. 67-107.
 • Savina ZWITTER (2013)
  • Pedagoško delo v šolski knjižnici / Savina Zwitter. - 1. izd. - Ljubljana :
   Modrijan, 2012. - 95 str. ; 24 cm. - 800 izv. - Bibliografija: str.
   91-95. - ISBN 978-961-241-679-9
 • Maja POHAR PERME, Matjaž ŽAUCER (2013)
  • POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ŽAUCER, Rok, ŽAUCER, Matjaž (2012). Comparison of the citation distribution and h-index between groups of different sizes . Journal of informetrics, vol. 6, iss. 4, str. 712-720.
 • Zoran KRSTULOVIĆ in Karmen ŠTULAR SOTOŠEK (2011)
  • KRSTULOVIĆ, Zoran, ŠTULAR SOTOŠEK Karmen, KRAGELJ, Matjaž. Infrastructure for quality control. Delivery Date, 31 July 2009. Dokument je nastal v okviru projekta Europeana Travel (2009-2011).
  • ŠTULAR SOTOŠEK, Karmen. Best practice examples in library digitisation. Delivery Date, March 2011. Dokument je nastal v okviru projekta Europeana Travel (2009-2011).
 • Slavica RAMPIH (2011)
  • Nabavna politika v splošnih knjižnicah. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010.
 • Tanja MERČUN (2011)
  • New generation of catalogues for the new generation of users : a comparison of six library catalogues . Program - electronic library and information systems, 42, št. 3 (2008), str. 243-261. (v soavtorstvu z: Žumer, Maja)
 • Mateja LOČNIŠKAR-FIDLER (2009)
  • DualDisc. Šolska knjižnica, 17, št. 2 (2007), str. 69-71.
  • Vsebinski opis videofilmov. Šolska knjižnica , 18, št. 1-2 (2008), str. 21-37. (v soavtorstvu s: Kovač, Tatjana)
  • Blu-ray disk. Knjižničarske novice, 18, št. 11 (2008), str. 3-4.
  • Elektronske knjige in bralniki v splošnih knjižnicah: okrogla miza. Knjižničarske novice, 19, št. 4-5 (2009), str. 23-29.
  • Digitalni mediji in elektronska knjiga. Šolska knjižnica, 19, št. 2-3 (2009), str. 134-142. (v soavtorstvu s: Fidler, Tomaž)
  • E-založbe, e-knjige, bralniki, knjižnice in avtorske pravice. Šolska knjižnica, 19, št. 2-3 (2009), str. 155-158.
 • Majda STEINBUCH (2009)
  • Knjižnična informacijska znanja - šolska knjižnica podpira učenje in poučevanje. V Kurikul kot proces in razvoj: zbornik prispevkov posveta , Postojna, 17.-19.1.2007. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2007, str. 230-242. [izšlo julija 2007]
  • Razredna knjižnica. Šolska knjižnica, 17, št. 3-4 (2007), str. 130-136.
  • Šolska knjižnica v kurikulu : knjižnično informacijsko znanje kot kroskurikularna tema v posodobljenih učnih načrtih.Šolska knjižnica, 17, št. 3-4 (2007), str. 123-129.
  • Vključenost dejavnosti šolske knjižnice in knjižničnega informacijskega znanja v učne načrte predmetov = Uključenost djelatnosti školske knjižnice i knjižničnog informacijskoga znanja u nastavne programe predmeta. V XX. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske: Suradnja u informacijskom društvu - s obzirom na potrebe školskoga knjižničarstva: zbornim radova . Opatija, 2.-5. travnja 2008. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008, str. 121-132.
 • Mojiceja PODGORŠEK (2009)
  • UDK in otroci.Knjižnica, 52, št. 1 (2008), str. 99-119.
  • Vpliv knjižničnih informacijskih znanj na informacijsko pismenost učencev tretjih razredov OŠ Jurija Vege v Moravčah. Šolska knjižnica, 19, št. 2-3 (2009), str. 86-96.
 • Martina ROZMAN SALOBIR (2009)
  • Organizacija knjižničnih zbirk v novi zgradbi Osrednje knjižnice Celje: specialistična naloga . Celje: [M. Rozman Salobir], 2007.
 • Alja BRATUŠA ,Tatjana KRAJNC BARIČ (2007)
  • Informacijsko opismenjevanje v 8. razredu - priložnost za evalvacijo dela šolskega knjižničarja. Šolska knjižnica, 15, št. 1-2 (2005), str. 2-12. (v soavtorstvu z: Južnič, Primož; Kobal Grum, Darja)
  • Aktivne metode pouka tudi v šolski knjižnici - primer programa KIZ za izdelavo seminarske naloge v 8. razredu devetletne osnovne šole. Šolska knjižnica, 15, št. 1-2 (2005), str. 36-43.
  • Izobraževanje učiteljev za informacijsko opismenjevanje učencev. Šolska knjižnica, 16, št. 1 (2006), str. 31-35. (v soavtorstvu z: Burkeljca, Sabina; Bubik, Maja)
 • Jan PISANSKI (2007)
  • National libraries and their websites.Alexandria, 17, št. 1 (2005), str. 49-58. (v soavtorstvu z: Žumer, Maja)
  • National library web sites in Europe: an analysis. Program, 39, št. 3, str. 213-226. (v soavtorstvu z: Žumer, Maja)
 • Andrej POGORELEC (2007)
  • Opredelitev kriterijev kakovosti in zahtevnosti leposlovja. Knjižnica, 50 (2006), št. 1-2, str. 145-161.
  • The alternative model of classification of belles-lettres in libraries. Knowledge organization, 33 (2006), str. 204-214. (v soavtorstvu s: Šauperl, Alenka)
 • Renata ŠOLAR (2007)
  • Digitalni katalog izabranih zemljovida kartografske zbirke Narodne i sveučilišne knjižnice, Ljubljana : doktorska disertacija. Zagreb [i. e. Ljubljana] : [R. Šolar], 2006.
  • Use of GIS for presentation of the map and pictorial collection of the National and University Library of Slovenia. Information technology and libraries, 24 (2005), št. 4, str. 196-200.
 • Dragica TURJAK (2007)
  • Organizacija dela in učinkovito upravljanje kadrov v splošni knjižnici : specialistična naloga. Maribor : [D. Turjak], 2005.
 • Silva NOVLJAN (2005)
  • Knjižna kultura . Ljubljana : UMco, 2005. (Knjižna zbirka Premiera ; št. 49. Knjige o knjigah). (v soavtorstvu z: Breznik, Maja; Jug, Janez; Milohnić, Aldo)
 • Mihael GLAVAN (2005)
  • Slovenski faksimile v 19. in prvi polovici 20. stoletja: predmoderni faksimile. Knjižnica, 48, št. 4 (2004), str. 7-36.
  • Manuscript and Printed Book in Slovenia. V : Milestones of the Slovenian language, literature and culture . Ghent : University, 2004, str. 7-13, 56-66.
  • Rojstni list slovenske kulture : Brižinski spomeniki, Celovški (Rateški) rokopis, Stiški rokopis, Čedadski (Černjejski) rokopis : razstavni katalog . Ljubljana : Narodna in univerzitetna Knjižnica, 2004. (urednik in v soavtorstvu z: Grdina, Igor; Pogačnik, Jože; Ogris, Alfred; Mikhailov, Nikolai)
  • Brižinski spomeniki . 3. izd. Ljubljana : Slovenska knjiga, 2005. (avtor priloge O Brižinskih spomenikih, 21. str)
  • Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah. V : Hudales, Jože; Visočnik, Nataša (ur.). Dediščina v rokah stroke. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2005, str. 143-154.
 • Ivan KANIČ (2005)
  • Islovar : slovar informatike : poskusni snopič . Ljubljana : Slovensko društvo Informatika, 2004. (član uredniškega odbora skupaj z: Benevol Gabrijelčič, Katja; Leder, Zvonka; Puc, Katarina; Turk, Tomaž)
  • Multilingual terminology : linking national resources for European co-operation. V : Görner, Franz (Hrsg.). Die erweiterte Europäische Union und Südosteuropa : Stand und Perspektiven der Informationsvermittlung : Referate und Beiträge . Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, 2005, str. 30-48. (v soavtorstvu s: Simon, Elisabeth)
  • Terminološki kotiček : gesli knjižnica in biblioteka. Knjižnica, 48, št. 3 (2004), str. 208-210.
   Terminološki kotiček : zastareli izrazi. Knjižnica, 48, št. 4 (2004), str. 203-209.
   Terminološki kotiček : okrajšave. Knjižnica, 49, št. 1/2 (2005), str. 305-312.
 • Alenka KAVČIČ-ČOLIĆ (2005)
  • Pristop k izgradnji digitalnih arhivov. V : Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja , št. 4 (2005), str. 480-490.
  • Teoretični model digitalnih arhivov. Knjižnica, 48, št. 4 (2004), str. 63-75.
  • Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov. Knjižnica, 48, št. 4 (2004), str. 97-119.
  • Archiving the Slovenian Web [Elektronski vir] : recent experiences. Način dostopa (URL): http://www.iwaw.net/04/index.html . Opis z dne 24.10.2005. V : 4th International Web Archiving workshop (IWAW04), held in conjunction with the 8th European conference on research and advanced technologies for digital libraries, sept. 16 2004, Bath,UK [Elektronski vir]. Bath : University, 2004. (v soavtorstvu z: Grobelnik, Marko)
 • Maja ŽUMER (2005)
  • Implementation of FRBR : European research initiative. V : Patric Le Boeuf (ed.). Functional requirements for bibliographic records (FRBR) : hype or cure-all?. Binghampton, NY : Haworth Information Press, 2005, str. 229-237.
  • FRBR and FRANAR : subject access. V : Knowledge organization and the global information society : proceedings of the eight international ISKO conference, 13-16 July 2004, London, UK. Würzburg : Ergon Verlag, 2004, str. 153-158. (v soavtorstvu z: Riesthuis, G. J. A.)
  • Slovenian cataloguing practice and Functional requirements for bibliographic records : a comparative analysis. Cataloging & Classification Quarterly, 39, št. ¾ (2004), str. 207-227. (v soavtorstvu z: Dimec, Zlata; Riesthuis, Gerhard J.A.)
  • Online national bibliography [Elektronski vir]. Način dostopa (URL): http://dekker.com/sdek/131830693-49159128/abstract~db=enc?content=10.1081/E-ELIS-120026970 . Opis z dne 24.10.2005 [objavljeno 2005-04-13]. V : Drake, Miriam A. (ed.). Encyclopedia of library and information science [Elektronski vir]. New York; Basel : Marcel Dekker, 2003. (v soavtorstvu s: Knutsen, Unni)
 • Majda KINK (2005)
  • Knjižnica na obisku : organizacija knjižničnih storitev za uporabnike, vezane na dom . Celje : Osrednja Knjižnica, 2004.
 • Stanislav BAHOR (2003)
  • Union of Associations of Slovene Librarians. V : Drake, Miriam A. (ed.). Encyclopedia of library and information science. 2nd ed. New York; Basel : Marcel Dekker, Inc., 2003 (Vol. 4), str. 2859-2865. (v soavtorstvu s: Sešek, Irena)
  • 21 strokovnih prispevkov o samostanskih knjižnicah v Sloveniji. V : Fabian, Bernhard (Hrsg.). Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken . Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 1997- <2001>, 2001, band 9: Kroatien, Slowenien, Italien.
 • Vilenka JAKAC BIZJAK (2003)
  • Bibliotheken in Slowenien. V: Fabian, Bernhard (Hrsg.). Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 1997- <2001>, 2001, band 9: Kroatien, Slowenien, Italien.
  • National Library of Slovenia. V : Drake, Miriam A. (ed.). Encyclopedia of library and information science. 2nd ed. New York; Basel : Marcel Dekker, Inc., 2003 (Vol. 3), str. 2073-2083.
 • Eva KODRIČ-DAČIĆ (2003)
  • Slovenika : strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu. Knjižnica, 46, št. 4 (2002), str. 65-85.
  • Ljubljana 1 : Narodna in univerzitetna knjižnica = Laibach 1 : National-und Universitätbibliothek. V: Fabian, Bernhard (Hrsg.). Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken . Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 1997- <2001>, 2001, band 9: Kroatien, Slowenien, Italien.
 • Silva NOVLJAN (2003):
  • Informacijska pismenost. Knjižnica, 46, št. 4 (2002), str. 7-24.
  • Spletne strani slovenskih splošnih knjižnic. Knjižnica, 46, št. 1-2 (2002), str. 45-59.
  • Spletne strani splošne knjižnice: uporabnikov zanesljivi referenčni vir. Knjižnica, 47, št. 1-2 (2003), str. 69-83.
  • Program za prostorsko oblikovanje knjižnice; Načrtovanje prostora za knjižnično dejavnost v lokalni skupnosti. V: Novljan, Silva; Potokar, Robert; Slokar, Rajko. Načrtovanje gradnje in opreme knjižnic. Premišljeno načrtovanje knjižnične zgradbe . Ljubljana : NUK, 2001.
 • Polona VILAR (2003):
  • The influence of English on Slovenian library terminology. ASLIB proceedings, 54, št. 5 (2002), str. 309-316.
 • Melita AMBROŽIČ (2001)
  • Utvrđivanje uspješnosti poslovanja visokoškolskih knjižnica: od kvantitativnih do kvalitativnih pokazatelja (doktorska disertacija). Zagreb : [M. Ambrožič], 1999.
 • Zdenka PETERMANEC (2001)
  • Vrednotenje kakovosti knjižničnih storitev (magistrska naloga). Maribor : [Z. Petermanec], 2000.
 • Alenka ŠAUPERL (2001)
  • Klasifikacija knjižničnega gradiva : učbenik za študentke in študente bibliotekarstva . Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2000.
 • Damjana IVANČIČ (2001)
  • Knjige iz 16. stoletja v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru (diplomsko delo). Ljubljana : [D. Ivančič], 2001.
 • Tomaž BARTOL (1999)
  • Vrednotenje biotehniških informacij o rastlinskih drogah v dostopnih virih v Sloveniji (doktorska disertacija). Ljubljana : [T. Bartol], 1998.
 • Jelka GAZVODA (1999)
  • Izobraževanje in kadrovanje za informacijske poklice v knjižnicah glede na nove informacijske tehnologije (magistrska naloga). Ljubljana : [J. Gazvoda], 1998.
 • Mateja GRILJC (1999)
  • Funkcionalno ovirani uporabniki visokošolskih knjižnic (diplomska naloga). Ljubljana : [M. Griljc], 1999.
 • Majda STEINBUCH (1999)
  • Informacijska pismenost in knjižnična informacijska znanja v gimnaziji (diplomska naloga). Maribor : [M. Steinbuch], 1998.
 • Silva NOVLJAN (1997)
  • Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli (doktorska disertacija). Ljubljana : [S. Novljan], 1996.
 • Jože URBANIJA (1997)
  • Metodologija izdelave tezavra . Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1996.
 • Marjan GUJTMAN, Stanka ZANOŠKAR (1997)
  • Blazno resno o knjigah in knjižnicah : Knjižnica Domžale . Domžale : Knjižnica, 1997.
 • Tilka JAMNIK (1995)
  • Knjižna vzgoja otrok od predbralnega obdobja do 9. leta starosti . Ljubljana : Zavod RS za šolstvo in šport, 1994. (v soavtorstvu z: Zorman, Alojz)
 • Saša ZUPANIČ (1995)
  • Sistemi, osnovani na znanju na področju shranjevanja in iskanja informacij (diplomska naloga). Ljubljana : [S. Zupanič], 1994.
  • Pogled v knjižnično in informacijsko etiko. Knjižnica, 39, št. 1/2 (1995), str. 7-25.
  • Uporaba metod, osnovanih na znanju, v sistemih za shranjevanje in iskanje informacij. Knjižnica, 39, št. 1/2 (1995), str. 61-84.
 • Primož JUŽNIČ (1994)
  • Uporaba online javno dostopnih knjižničnih katalogov (OPAC). Knjižnica, 35, št. 2/3 (1991), str. 95-100.
  • Knjižnice in uporaba bibliografskih servisov. Knjižnica, 36, št. 2 (1992), str. 75-84.
  • Izbor in vrednotenje informacijskih virov : primerjava klasičnih virov z viri, dosegljivimi preko računalniških mrež. Knjižnica, 37, št. 3 (1993), str. 23-34.
  • Wide-area network applications for libraries in Slovenia. V : Zuck, Gregory; Flanders, Bruce (ed.). Wide-area networks in libraries. Westport; London : Meckler, 1992, str. 111-126. (v soavtorstvu s: Hudomalj, Emil)
  • Cooperative cataloging in Yugoslavia and the development of the OPAC. Advances in online public access catalogs, Vol. 1 (1992), str. 160-16?.
  • Personalised use of a virtual library. V : The virtual library. Graz : Universitaetsbibliothek, 1993, str. 207-216. (v soavtorstvu s: Hudomalj, Emil; Dimec Jure) 
 • Eva KODRIČ-DAČIĆ (1994)
  • Obvezni izvod na slovenskem ozemlju (1807-1945). Knjižnica, 38, št. 1/2 (1994), str. 7-12.
  • Aktualni problemi slovenskega obveznega izvoda. Knjižnica, 38, št. 1/2 (1994), str. 23-45.
  • Zakon o obveznem izvodu : značilnosti sodobnih zakonov in razvoj obveznega izvoda na slovenskem (specialistična naloga). Ljubljana : [Eva Kodrič-Dačić], 1993. 
 • Lidija WAGNER (1994)
  • Članek : primerjalna analiza z bibliografskega vidika (specialistična naloga). Ljubljana : [L. Wagner], 1991.
  • ISBD(CP) in opis članka. Knjižnica, 35, št. 4 (1991), str. 105-111. 
 • Mirko POPOVIČ (1991)
  • Sodobni trendi v iskanju dokumentov. Knjižnica, 34, št. 1/2 (1990), str. 9-31.
  • Sodobni trendi v iskanju dokumentov. V : Bibliotekarstvo-tradicija i promene. Beograd : Savez društava bibliotečkih radnika Jugoslavije : Društvo bibliotečkih radnika Srbije, 1990, str. 55-66.
  • INSTRUCT : eksperimentalni sistem za iskanje informacij. Knjižnica, 34, št. 4 (1990), str. 29-51. 
 • Ivan KANIČ (1991)
  • Stiki z javnostjo : pomen in oblikovanje identitete knjižnice. Knjižnica, 33, št. 3/4 (1989), str. 7-24. 
 • Zlata DIMEC (1991)
  • CIP - pregled razvoja in primerjava organizacijskih in strokovnih pristopov v ZDA, Kanadi, ZRN in Jugoslaviji (Sloveniji). Knjižnica, 34, št. 1 (1991), str. 3-27. 
 • Tatjana BANIČ, Branko BERČIČ, Breda FILO, Maks VESELKO (1989)
  • Osnove knjižničarstva . Ljubljana : Posebna izobraževalna skupnost za kulturo, 1987. 
 • Silva NOVLJAN (1989)
  • Artoteka. Knjižnica, 32, št. 1/2 (1988), str. 1-22. 
 • Breda FILO (1987)
  • Standardi za univerzne knjižnice leta 1986. Knjižnica, 30, št. 3/4 (1986), str. 63-75. 
 • Branko BERČIČ (1987)
  • Izobraževanje knjižničarskih delavcev v Jugoslaviji. Knjižnica, 31, št. 1 (1987), str. 110-129. 
 • Anja DULAR (1987)
  • Knjižnica gradu Smlednik po katalogu iz leta 1771. Kronika, 34, št. 1/2 (1986), str. 15-32. 
 • Duša KRNEL-UMEK, Bernard RAJH (1985)
  • Domoznanska dejavnost v slovenskem knjižničnoinformacijskem sistemu . Maribor : Univerzitetna knjižnica; Koper : Osrednja knjižnica Srečka Kosovela, 1985. 
 • Irena SAPAČ (1985)
  • Računalniško podprti sistemi izposoje v knjižnicah . Ljubljana : Kulturna skupnost Slovenije; Maribor : Univerzitetna Knjižnica, 1985. 
 • Ivan KANIČ (1985)
  • Mikroračunalnik v knjižnicah in INDOK centrih. Knjižnica, 29, št. 1 (1985), str. 11-27. 
 • Maks VESELKO (1985)
  • Osnove bibliologije in bibliografije . Ljubljana : Zavod SR Slovenije za šolstvo, 1984. 
 • Jože KOKOLE (1977)
  • Bibliografska kontrola disertacij v Jugoslaviji. Ljubljana, 1976.