Pristopna izjava za Kalanov sklad

Kalanov sklad ima individualne in kolektivne člane. V sklad se lahko vključijo kot individualni člani posamezni knjižnični delavci, kot kolektivni člani pa knjižnice. V sklad se lahko vključijo tudi druge pravne in fizične osebe. Prekinitev članstva je treba Upravnemu odboru sporočiti pisno, in sicer do konca leta za naslednje koledarsko leto. Člani Kalanovega sklada s svojimi letnimi prispevki omogočajo njegovo delovanje oziroma nagrajevanje avtorjev tistih pisnih strokovnih ali znanstvenih prispevkov, ki pomembno prispevajo k oblikovanju teorije bibliotekarstva in informacijske znanosti ter k praksi bibliotekarske in informacijske dejavnosti na slovenski ali mednarodni ravni. Razpisane teme se objavljajo na domači strani ZBDS, v strokovni reviji Knjižnica in v Knjižničarskih novicah.
Upravni odbor sklada naproša tako posameznike kot njihove knjižnice, da pristopijo k članstvu in tako pomagajo, da bi Kalanov sklad svoj namen uresničeval še naprej in še razširil obseg svojega delovanja. Najnižji prispevek v letu 2019 znaša:

  • za individualnega člana 15 EUR,
  • za kolektivnega člana 80 EUR.

Letno članarino lahko poravnate tudi na TR NLB 02010-0014608845 s pripisom: za Kalanov sklad.

PRISTOPNA IZJAVA ZA KALANOV SKLAD: