Stepišnikov sklad

Stepišnikov sklad je spominski sklad, ki so ga na ustanovili slovenski knjižničarski delavci v spomin na prvega potujočega knjižničarja Lovra Stepišnika. Sklad deluje od 8. 10. 1998 v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, kjer je tudi njegov sedež. Namen Stepišnikovega sklada je pospeševanje razvoja in strokovnega dela na področju potujočega knjižničarstva.

Pravilnik Stepišnikovega sklada ureja organizacijo in poslovanje Stepišnikovega sklada, določa kriterije in način podeljevanja sredstev Stepišnikovega sklada.

Prejšnji razpisi: