Članstvo

Stepišnikov sklad ima individualne in kolektivne člane. V sklad se lahko vključijo tudi druge pravne in fizične osebe. Ob včlanitvi se izpolni posebna članska pristopna izjava, ki jo odbor objavi v Knjižničarskih novicah in na spletni strani ZBDS. Člani Stepišnikovega sklada s svojimi letnimi prispevki omogočajo njegovo delovanje oz. razvoj in strokovno delo na področju potujočega knjižničarstva. Sredstva sklada se lahko podelijo na podlagi razpisa za izobraževanje ali raziskovalno delo s področja potujočega knjižničarstva.

Upravni odbor sklada naproša tako posameznike kot njihove knjižnice, da pristopijo k članstvu in tako pomagajo, da bi Stepišnikov sklad lahko uresničeval svoj namen.