Razpisi

Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete se podeljuje na osnovi objavljenega razpisa. V razpisnem obdobju se podeli ena diploma, tri priznanja in dve plaketi.

O izboru nagrajencev in podelitvi Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket odloča Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete na svoji seji na osnovi prejetih predlogov za nagrade. Pogoji za pridobitev Čopove diplome, Čopovega priznanja oziroma Čopove plakete so opredeljeni v Pravilniku o podeljevanju Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket.

Knjižnica prejemnikov Čopovih nagrad: