Dosedanji prejemniki Čopovih diplom

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2012:

2011:

2009:

2007:

2005:

2003:

 • Leban Viljem, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tolmin
 • Korošec Anica, Knjižnica Josipa Vošnjaka, Slovenska Bistrica
 • Krčmar Anka, Knjižnica Mozirje, Mozirje
 • Klemenčič Liljana, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Ptuj
 • Univerzitetna knjižnica Maribor

2002:

 • Čakš Jože, Občinska matična knjižnica Šmarje pri Jelšah
 • Jug Janez, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, Ljubljana
 • Kovar Barbara, Mariborska knjižnica, Maribor
 • Kuštrin Tušek Nataša, Šolski center, Nova Gorica
 • Društvo bibliotekarjev Celje

2001:

 • Bratuša Alja, OŠ Polzela, Polzela
 • Kus Ivanka, Knjižnica Radlje ob Dravi
 • Žumer Maja, Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
 • Mariborska knjižnica, Maribor

2000:

 • Logar Pleško Alenka, FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana
 • Karun Breda, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana
 • Slokar Rajko, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica
 • Zupančič Jadranka, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
 • Turjak Dragica, Mariborska knjižnica, Maribor
 • Bon Milena, Gimnazija Poljane, Ljubljana
 • Lah Skerget Polona, Šolski center PET, Ljubljana
 • Vurcer Olga, Šolski center Celje, Celje
 • Stružnik Ema, Zavod za šolstvo RS, Ljubljana

1999:

 • Emeršič Doroteja
 • Kodrič-Dačić Eva
 • Petronio Amalia
 • Praznik Varja
 • Rozman Salobir Martina
 • Šribar Ljudmila

1998:

 • Kotnik Verčko Majda
 • Kuštrin Genovefa
 • Martelanc Ana
 • Polič Nada
 • Rampih Vajzovič Slavica

1997:

 • Jakac Bizjak Vilenka
 • Kanič Alenka
 • Krapež Vilma
 • Pristovnik Metka

1996:

 • Bahor Stanislav
 • Kanič Ivan
 • Gabron Vuk Cirila
 • Kovačič Metka
 • Mihalič Klemenčič Alenka

1995:

 • Dimec Zlata
 • Pečan Marija
 • Petermanec Zdenka
 • Pugelj Nika
 • Šauperl Alenka

1994:

 • Baš Vlasta
 • Godnič Marija
 • Kaluža Ludvik
 • Kravos Marija
 • Pejanovič Smiljana
 • Steinbuch Majda

1993:

 • Češnovar Nada
 • Gazvoda Jelka
 • Petrov Nataša
 • Rajh Bernard
 • Stergar Nataša

1992:

 • Ambrožič Melita
 • Pejova Zdravka
 • Sapač Irena
 • Tržan Herman Nada
 • Wagner Lidija

1991:

 • Jukič Boris
 • Repič Alenka
 • Kovše Tatjana

1990:

 • Glavan Mihael
 • Čučnik Majcen Nada
 • Jejčič Adreina

1989:

 • Novak Ema
 • Režun France

1988:

 • Banič Tatjana
 • Božič Anica
 • Kokole Jože
 • Martelanc Tomo
 • Novljan Silva

1987:

 • Emeršič Jakob
 • Gorički Vera
 • Lokar Slavka
 • Tratnik Pogačar Tanja

1986:

 • Šifrer Tatjana

1985:

 • Bogataj Katarina
 • Dolenc Ančka
 • Kramberger Darja
 • Mahkota Breda
 • Reisp Branko
 • Šega Kristina
 • Šifrer Jože
 • Verbič Nada

1983:

 • Hočevar A. Jože
 • Hojan Tatjana
 • Kočevar Franica
 • Kranjec Marko
 • Medvešek Borut
 • Smole Zdenka
 • Šimunac Ljubinka

1981:

 • Armeni Majda
 • Bauman Ivanka
 • Berkopec Oton
 • Tovornik Sonja
 • Vončina Marija

1979:

 • Burger Maksimiljana
 • Dolanc Marija
 • Majcen Franček
 • Sedej Danijela
 • Smolik Marijan
 • Vrabl Alenka

1978:

 • Bohinec Valter
 • Sušnik Franc

1977:

 • Grabrijan Lea
 • Hartman Bruno
 • Iskrenovič Marija
 • Sepe Mihaela
 • Štrumbelj Ema

1975:

 • Baran Ivanka
 • Čehovin Lučka
 • Franke Majda
 • Kert Zlata
 • Kobe Marjana
 • Marič Sonja
 • Pintarič Ivo
 • Rybar Miloš
 • Suhodolčan Marija
 • Šubic Rezka
 • Zupan Alenka
 • Žbogar Darinka

1974:

 • Gerlanc Bogomil

1973:

 • Krek Janko
 • Kuštrin Maja
 • Lodrant Ožbej
 • Pen Rudi
 • Šalamun Dagmar
 • Gladek Jožica
 • Grgič Milka
 • Jugovec Jelica
 • Kermavner Dušan
 • Kernel Irena
 • Vrančič Radojka

1972:

 • Jože Zrim

1971:

 • Božič Natalija
 • Cizej Anka
 • Gorec Sonja
 • Lončar Danica
 • Lovrenčič Danica
 • Rajer Albert
 • Ramovž Primož
 • Žnidar Andra
 • Žužek Jože

1969:

 • Alič Milojka
 • Hasl Drago

1967:

 • Berčič Branko
 • Bohinec Valter
 • Brecelj Marijan
 • Brumen Niki
 • Bulovec Štefka
 • Bunc Stanko
 • Dobrovoljc France
 • Dolar Jaro
 • Faganeli Alenka
 • Filli Marta
 • Filo Breda
 • Gaspari Tausig Vida
 • Glazer Janko
 • Gspan Alfonz
 • Herman Joško
 • Kalan Pavle
 • Komelj Bogo
 • Korže Ančka
 • Kos Stanko
 • Logar Janez
 • Ludvik Slavica
 • Novak Vlado
 • Pleničar Boža
 • Pivec Stelle Melita
 • Pregelj Bogo
 • Rijavec Josip
 • Sušnik Franc
 • Šircelj Martina
 • Šlajpah Mara
 • Šmalc Leopold
 • Šturm Lepša
 • Veselko Maks
 • Vilhar Srečko
 • Vižitin Avgust
 • Zorko Marica
 • Zorko Savica