Goropevškove nagrade

Goropevškova priznanja in Goropevškove listine

Goropevškove nagrade so nagrade za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku domoznanske dejavnosti v knjižnicah.

Goropevškovo priznanje se podeli članom Sekcije za domoznansko in kulturno dediščino pri Zvezi, ki so s svojim strokovnim odnosom in delom pomembno prispevali k razvoju domoznanske dejavnosti (v lokalnem okolju oziroma širše na regionalnem območju, v državi in mednarodnem okolju) ter h krepitvi ugleda domoznanske dejavnosti.

Goropevškova listina se podeli partnerjem, podpornikom, sponzorjem in donatorjem, ki s svojim delom spodbujajo in podpirajo delovanje Sekcije pri Zvezi.

Goropevškovo priznanje je oblikoval Jože Domjan, izdelavo je omogočila Osrednja knjižnica Celje.

Sestavo in način dela Komisije za Goropevškova priznanja in Goropevškove listine ter kriterije in način podeljevanja priznanj in listin določa Pravilnik o podeljevanju Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin.

Prejšnji razpisi: