Nagrada Kalanovega sklada za leto 2019

dr. Petruša Miholič
ZNANSTVENO PUBLICIRANJE RAZISKOVALCEV


Nagrado Kalanovega sklada za leto 2019 je prejela dr. Petruša Miholič za znanstveno monografijo z naslovom: Znanstveno publiciranje raziskovalcev


Znanstveno publiciranje raziskovalcev [Elektronski vir] : Univerza na Primorskem v letih 2010-2014 / Petruša Miholič. - El. knjiga. - Koper : Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2018. - IX, 188 str. : ilustr.  Način dostopa (URL): https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=10026. - Bibliografija: str. 165-184. - ISBN 978-961-6518-07-9 (pdf)Utemeljitev nagrade:

Znanstvena monografija avtorice Petruše Miholič je izšla leta 2018 in predstavlja celovit pregled znanstvenega komuniciranja, njegov razvoj in značilnosti znanstvenega komuniciranja skozi čas z namenom, da bi izpostavila spremembe, ki jih je prinesel prehod s tiskane na elektronsko obliko znanstvenega publiciranja, s posebnim poudarkom na vprašanju dostopnosti znanstvenih objav  (tudi v okolju odprtega dostopa). V teoretičnem delu monografije se seznanimo tudi z razvojno potjo znanstvenih revij in nabavnih konzorcijev ter metodami za vrednotenje raziskovalne dejavnosti in odmevnosti znanstvenih objav (npr. analiza citiranja). Sledi predstavitev rezultatov raziskave o znanstvenem publiciranju in uporabi znanstvene literature na Univerzi na Primorskem, na osnovi katere avtorica izvede nekaj temeljnih zaključkov, med njimi npr. da zagotavljanje dostopa do elektronskih informacijskih virov pomembno vpliva na znanstveno in raziskovalno dela raziskovalcev. Kot je zapisano v predgovoru monografije, delo priča, da ima tovrstna, dobro opravljena znanstvena raziskava nedvomno lahko tudi aplikativno vrednost. Njeni rezultati so uporabni pri snovanju vizije in ciljev visokošolske knjižnice na področju zagotavljanja informacijskih virov v prihodnje, tvorno jih lahko uporabimo tudi pri oblikovanju posameznih ukrepov evalvacijske raziskovalne politike, zlasti pri financiranju dostopa do mednarodne literature in baz podatkov oziroma širše informacijskih virov. V knjižnični dejavnosti danes nujno potrebujemo sodobnejša merila vrednotenja dejavnosti in storitev knjižnic. Pričujoče delo je zanimivo prav zato - je namreč priložnost, da preverimo ter vsebinsko in kakovostno ocenimo knjižnične storitve in njihove dejavnosti pri podpiranju raziskovalnega dela. Konkretne primere, ki jasno odražajo neprecenljiv, z analizo stroškov ter koristi merljiv prispevek (vpliv) knjižničnih informacijskih storitev na raziskovalno uspešnost, je nedvomno težko najti. A pričujoče delo pokaže, da je to mogoče, in da lahko z uporabo ustreznih raziskovalnih metod zanesljivo dokažemo »neposreden« vpliv storitev knjižnice na obseg in kakovost raziskovalne dejavnosti matične organizacije.