Knjižničar v akciji

Sekcija za splošne knjižnice in Sekcija za potujoče knjižnice

najavljata

12. strokovno posvetovanje Sekcije za splošne knjižnice in 17. strokovno posvetovanje Sekcije za potujoče knjižnice

»Knjižničar v akciji«

(Maribor, Hotel City Maribor, 6. - 7. september 2012 in

Ptuj, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 8. september 2012)

SPONZORJI

   

Posvetovanje »Knjižničar v akciji« želi spodbuditi javnost k prepoznavanju in razmišljanju o pomenu in vplivu različnih profilov splošnih knjižničarjev na spodbujanje razvoja posameznika in na našo vlogo pri dvigovanju kakovosti življenja. Obisk knjižnice je dejanje, za katero morajo ljudje verjeti, da je dobro zanje. Ko prestopijo prag, stopimo v akcijo knjižničarji. Za »akcijsko« ceno poiščemo gradivo na policah, svetujemo dobro knjigo, otrokom preberemo pravljico, starejše računalniško opismenjujemo, brezposelnim pomagamo pri pisanju vlog za delo in jih usmerjamo, šolajočim iščemo vire in podatke za njihova izobraževanja, smo psihologi, zdravniki, vzgojitelji, učitelji, računalnikarji in ne nazadnje osebe, ki so včasih enostavno samo tam za ljudi.  

Namen posvetovanja je opredeliti ključne probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujemo pri opravljanju svojega poklica. Poudariti želimo pestrost in raznolikost profilov zaposlenih v splošnih knjižnicah na eni strani in togost pri priznavanju naših kompetenc na drugi strani. Namen je torej tudi odpiranje vprašanj o sistemizaciji delovnih mest, profilih, potrebnih za opravljanje posameznih dejavnosti, o različnih znanjih, mejnih profilih, sposobnostih za delo z uporabniki in človeškimi viri, o kompetencah, stereotipih, postprodukciji, superviziji poklica in pedagoški vlogi splošnih knjižničarjev.

Posvetovanje v taki obliki prvič povezuje dve sekciji, ki znotraj ZBDS pokrivata različni področji, a se v praksi prepletata. Festival potujočih knjižnic s predstavitvijo bibliobusov iz več evropskih držav bo priložnost za širjenje pogleda na dejavnost, ki zagotavlja, da so knjižničarji splošnih knjižnic vedno v akciji – cenovni ali mobilni.

Dan Sekcije za splošne knjižnice - predavanja slovenskih strokovnjakov - četrtek, 6. 9. 2012

Knjižničarji smo danes primorani upravičevati svoj obstoj, saj je naše delo vse bolj ovrednoteno z merili pridobitnih dejavnosti. V primerjavi z nekaterimi prostočasnimi dejavnostmi je naše delo brezplačno ali cenovno veliko bolj dostopno, rečemo lahko, da je vedno »v akciji«. Ob naraščajočih zahtevah uporabnikov, financerjev in kulturne politike moramo nameniti posebno pozornost človeškim virom in strokovnim kompetencam. Zaradi vpliva novih tehnologij in oblikovanja novih bralnih navad pri ciljnih skupinah uporabnikov pa se moramo knjižničarji hitro prilagajati spremembam v delovnem okolju. Na posvetovanju bodo svoj pogled na interakcijo med poklicem, kompetencami, veščinami, znanji, stereotipi, pedagoško vlogo in profesionalizacijo prispevali ugledni avtorji in strokovnjaki z različnih področij, kot so pedagogika, psihoterapija, literarne vede, sociologija, psihologija, književnost in knjižničarstvo. V hotelu bo na ogled razstava fotografij hrvaških bibliobusov.

Festival potujočih knjižnic in predavanja, namenjena obema profiloma – petek, 7. 9. 2012

V dopoldanskem delu se bodo udeležencem posvetovanja predstavili knjižničarji potujočih knjižnic. Maribor kot Evropska prestolnica kulture 2012 bo gostil bibliobuse od blizu in daleč. Ogledali si bomo njihovo vsebino in se seznanili z delom stanovskih kolegov. Vzporedno bodo tekle delavnice in druge aktivnosti. V popoldanskem delu se bo nadaljevalo posvetovanje s prispevki referentov o vlogi, ki jo ima splošni knjižničar kot pedagog oziroma mladinski knjižničar. Udeleženci okrogle mize se bodo soočili z mejami profesionalizacije poklica in potrebo po superviziji. Predstavljen bo profil potujočega knjižničarja in kolegi iz drugih evropskih držav bodo ob tem spregovorili o svojih izkušnjah in organizaciji njihovih potujočih knjižnic. Pozno popoldne bodo bibliobusi spet odprli svoja vrata Mariborčanom.

Konvoj bibliobusov iz Maribora na Ptuj – sobota, 8. 9. 2012

Dan bomo začeli z zboroma članov sekcij. Sledil bo odhod bibliobusov proti Ptuju. Tam pričakujemo sprejem udeležencev festivala. Bibliobusi bodo ponovno odprli vrata, tokrat za Ptujčane. Sledi ogled knjižnice, gradu in mesta. Na Ptuju se naše druženje tudi sklene.

KOTIZACIJA:

Zaposleni
Prijava do 20.8. do 2.9.
člani ZBDS 120 eur 180 eur
ostali 160 eur 220 eur
Študentje in upokojenci:
člani ZBDS 50 eur 70 eur
ostali 70 eur 90 eur

Kotizacija zajema:

  • udeležbo na strokovnem delu posvetovanja,
  • gradivo posvetovanja,
  • potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju,
  • osvežilne napitke med odmori,
  • pecivo in sadje,
  • kosila,
  • družabni srečanji z večerjo.

Kotizacije so oproščeni vabljeni predavatelji, šoferji bibliobusov, moderatorji, člani programskega in organizacijskega odbora, člani strokovnega odbora pri ZBDS, ki so zaposleni v splošnih knjižnicah, vabljeni gostje ter častni člani ZBDS.

Prenočišče si rezervira vsak udeleženec sam.

PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR: mag. Breda Podbrežnik Vukmir (Matična knjižnica Kamnik), Petra Kovič (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), Maja Vunšek (Mestna knjižnica Kranj), mag. Ana Pernat (Mariborska knjižnica), Tjaša Mrgole Jukič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) in mag. Sabina Fras Popović (Mariborska knjižnica).