Dan dobrih praks 2016

»KNJIŽNIČAR – KNJIŽNIČARJU drugič«

(7. junij 2016, Mestna knjižnica Kranj)

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in Mestno knjižnico Kranj, znova pripravlja srečanje knjižničarjev na temo dobrih praks. Namen srečanja je izmenjava mnenj, idej in pobud slovenskih splošnih knjižnic za nadaljnji kakovostni razvoj stroke na področju dela z obiskovalci.
Program je oblikovan s pomočjo nabora inovativnih projektov, s katerimi so se knjižnice v letu 2015 prijavile na razpis Združenja splošnih knjižnic za nagrado za najboljši projekt ter primerov dobrih praks, ki jih želimo predstaviti širši strokovni javnosti.
Projekte smo razdelili v tri sklope:

  1. Čez  mejo je sklop, v katerem bomo izvedeli več o projektih medkulturnega sodelovanja, ki ponuja nove možnosti povezovanja med ljudmi, narodi in kulturami.
  2. V sklopu Življenjska obdobja bomo izvedeli, kakšni so pozitivni učinki, ki jih medgeneracijsko sodelovanje prinaša tako mlajšim kot starejšim generacijam.
  3. Kako lahko knjižničarji vplivamo na bolj pestro in raznoliko preživljanje prostega časa naših mlajših obiskovalcev, bomo izvedeli v sklopu Na mladih svet stoji.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Več informacij dobite pri Urški Lobnikar Paunović.