Dan dobrih praks 2017

»KNJIŽNIČAR – KNJIŽNIČARJU tretjič«

(18. maj 2017, Cankarjeva knjižnica Vrhnika)

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem slovesnkih splošnih knjižnic in Cankarjevo knjižnico Vrhnika, znova pripravlja srečanje knjižničarjev na temo dobrih praks. Namen srečanja je izmenjava mnenj, idej in pobud slovenskih splošnih knjižnic za nadaljnji kakovostni razvoj stroke na področju dela z obiskovalci.

Namen srečanja je izmenjava mnenj, idej in pobud slovenskih splošnih knjižnic za nadaljnji kakovostni razvoj stroke na področju dela z obiskovalci. Program je oblikovan iz nabora inovativnih projektov, s katerimi so se knjižnice v letu 2016 prijavile na razpis Združenja slovenskih splošnih knjižnic za nagrado za najboljši projekt ter primerov dobrih praks, ki jih želimo predstaviti širši strokovni javnosti.
Projekte smo razdelili v tri sklope:

  1. V sklopu Domoznanski utrip bomo spoznali dva načina uspešnega sodelovanja z lokalno skupnostjo.
  2. Kako lahko naše mlajše obiskovalce z inovativnimi pristopi dodatno navdušimo za branje, bomo izvedeli v sklopu Na mladih svet stoji.
  3. Čez mejo, poglobljeno je sklop, kjer bomo spoznali prednosti poglobljenih predstavitev vsebin in nove možnosti povezovanja med ljudmi, narodi in kulturami.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Več informacij dobite pri Urški Lobnikar Paunović.