Dan dobrih praks 2019

»KNJIŽNIČAR – KNJIŽNIČARJU petič«

DAN DOBRIH PRAKS

(10. maj 2019, ob 10.00, Koper, Pretorska palača)

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper, pripravlja srečanje knjižničarjev na temo dobrih praks z naslovom »Knjižničar – knjižničarju petič: DAN DOBRIH PRAKS«. Potekalo bo v petek, 10. maja 2019, z začetkom ob 10. uri, v sejni dvorani Pretorske palače v Kopru.

Namen srečanja je izmenjava mnenj in povezovanje v stroki. Program je oblikovan z nabora inovativnih projektov, s katerimi so se knjižnice v letu 2018 prijavile na razpis Letna nagrada za najboljše projekte splošnih knjižnic, Združenja splošnih knjižnic. V program so vključeni vsi prijavljeni projekti. Menimo, da si vsi zaslužijo predstavitev širši strokovni javnosti.
Dan dobrih praks je pobuda splošnim knjižnicam za nadaljnji kakovostni razvoj stroke na področju dela z obiskovalci.

Projekti so razdeljeni v štiri sklope:

  1. Plemenitimo: V splošnih knjižnicah se trudimo izpolnjevati svoje poslanstvo s hrambo zapuščin, kulturne dediščine, z oblikovanjem kulturnih programov. Te standardne naloge pa lahko na inovativen način tudi oplemenitimo in jih javnosti predstavimo v drugačni, privlačnejši luči - to so vsak na svoj način storili v knjižnicah v Velenju in Grosupljem.
  2. Zeleni prsti: Ekologija je postala stalnica v našem vsakdanu, če ne že kar način življenja. Alternativni planeti so še vedno stvar znanstvene fantastike in znanstvena fantastika z apokaliptičnimi vsebinami, nam znana s knjižnih polic, se vedno bolj bliža realnosti. Trendu ekološkega načina življenja se približujejo knjižnice po vsem svetu, na slovenskih tleh sta svoje delo zeleno obarvali knjižnici v Ormožu in Šentvidu.
  3. Branje je pustolovščina: Kako približati knjigo in veselje do branja mladim bralcem je vprašanje in izziv, ki si ga v knjižnicah vedno znova postavljamo. In vedno znova odkrivamo nove poti, kako prižgati iskrico veselja do branja - še posebej zanimive in atraktivne poti so tlakovale tudi knjižnice iz Slovenske Bistrice, Laškega in Kopra.
  4. Knjižnica za vse: V samem DNK-ju knjižnične dejavnosti je zapisano vključevanje različnih družbenih skupin - knjižnica je prostor, dostopen vsakomur. In knjižnice se z mnogimi programi in na ustvarjalne načine trudijo vključevati čim več različnih uporabnikov - najsi bodo to priseljenci, ki težko ohranjajo stik z domačo besedo, ranljive skupine ali pa družine, kot osnovne celice ljubezni do branja. S projekti se bodo predstavile knjižnice iz Novega mesta, Ljutomera in Kranja.

Udeležba na dogodku je za člane bibliotekarskih društev brezplačna. Za nečlane je kotizacija 25 EUR.

Več informacij dobite pri Maji Vunšek.

Dogodek organizira Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper ter s podporo Mestne občine Koper.