Dan specialnih knjižnic 2016

Sekcija za specialne knjižnice pri ZBDS
organizira strokovno srečanje

Dan specialnih knjižnic 2016
»Finančni vidiki nabave gradiva«
(četrtek, 26. maj 2016, Slovenski etnografski muzej (Upravna muzejska hiša), Metelkova 2, Ljubljana)

Program:

9.00-9.30 Registracija udeležencev
9.30-9.45 Pozdravni nagovori: dr. Sabina Fras Popović, predsednica Zveze bibliotekarskig društev Slovenije, uvodna beseda Javne agencije za raziskovalno dejavnost pri pripravi razpisov za nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, Mojca Boc, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
9.45-10.05 Sklepanje pogodb za dobavo knjižničnega gradiva: praksa Državnega zbora, mag. Vojka Vuk Dirnbek, Državni zbor (predstavitev)
10.05-10.20 Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici, Masten Barbara, Vrhovno sodišče RS (predstavitev)
10.20-10.40 Racionalizacija javnih naročil tujih revij?, mag. Mirjam Kotar, FDV, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja (predstavitev)
10.40-11.10 Odmor
11.10-11.40 Oris nabavnih poti knjižničnega gradiva v knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino, Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino (predstavitev)
11.40-12.00 Dobava gradiva iz tujine, Igor Zemljič, Bookla, DZS, Distriest, Dominović
12.00-12.20 Uporaba službene kreditne kartice v knjižnici, Majda Gominšek, Verlag Dashöfer (predstavitev)
   

Kotizacija je za člane bibliotekarskih društev brezplačna, za nečlane je 10 EUR. Dodatne informacije: Maja Vavtar, e-pošta: maja.vavtar@sodisce.si