SEALL 2015

Srečanje pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope (SEALL)
 23. – 24. september 2015
Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
Društvo pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope SEALL vsako leto organizira srečanje bibliotekarjev pravnih in sorodnih knjižnic. Letos se bo srečanje odvijalo v Ljubljani, 23. in 24. septembra 2015, kot postkonferenca kongresa ZBDS 2015. Kotizacija je brezplačna. Prijava je obvezna.

Društvo SEALL je bilo ustanovljeno leta 2009 s sedežem na Pravni fakulteti v Splitu. Glavni cilj društva je regionalno medbibliotečno sodelovanje bibliotekarjev pravnih in sorodnih knjižnic.
Cilji društva SEALL so:
  • spodbujanje vseh oblik medknjižničnega sodelovanja,
  • izmenjava informacij in publikacij,
  • usposabljanje in sodelovanje bibliotekarjev,
  • zaščita strokovnega statusa bibliotekarjev,
  • zagovorništvo in prispevek bibliotekarjev, ki delajo v pravnih in sorodnih knjižnicah k pravni stroki in znanosti.

Društvo SEALL je izdalo tudi VODIČ Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope.

Srečanje organizirajo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, SEALL in Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana. Organizacijski odbor: Violetta Bottazzo, Maja Vavtar, Edita Bačić.

Več informacij o srečanju SEALL lahko dobite pri Violetti Bottazzo (e-pošta: violetta.bottazzo@gmail.com).

Spremembe so stalnica vsakega trenutka, tako da jih bomo tudi mi vključili v ta dogodek. Strokovni dogodek bomo posneli in fotografirali.