Dan dobrih praks

KNJIŽNIČAR - KNJIŽNIČARJU:
DAN DOBRIH PRAKS

(14. 5. 2015 v Mestni knjižnici Grosuplje)
PROGRAM

Sekcija za splošne knjižnice zopet pripravlja srečanje knjižničarjev na temo dobrih praks. To so zelo priljubljena srečanja, saj si ob tej priložnosti delimo ideje, ki smo jih že preizkusili in smo jih tudi pripravljeni  predstaviti drugim. Letošnji program smo oblikovali s pomočjo nabora dobrih praks oziroma projektov, s katerimi so se knjižnice v letih 2013 in 2014 prijavile na razpis Združenja splošnih knjižnic za nagrado za najboljši projekt. Sodelovanje knjižnic na tem razpisu in sodelovanje Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS ter Združenja splošnih knjižnic je tako obrodilo novo zgodbo, ki se bo odvijala na Dan dobrih praks, v mesecu maju, s predstavitvami različnih projektov, ki smo jih razdelili v štiri sklope.


Pišem diplomo je sklop, v katerem bomo izvedeli, kako lahko knjižnica pomaga pri njenem nastajanju in nato predstavitvi. Knjižnice imamo veliko gradiva in znanja o zbiranju le-tega, zato lahko nastanejo dragoceni zborniki, spomeniki časa. O tem spregovorimo v sklopu Domoznanski zborniki. V festivalskem sklopu bomo izvedeli, kako organizirati festival tako, da bo to dobro za promocijo knjižnice in dvig kulture, bralne pismenosti itd. v lokalni skupnosti. Včasih so knjižnične dejavnosti preveč vezane na dogajanje znotraj naših zidov. Nekatere knjižnice so to oviro že prestopile in se bralcem približale tam, kjer so.