Dan slovenskih splošnih knjižnic 2016

DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2016
"Rastemo z e-viri"
(21. november 2016, Novo Gorica,
Goriški knjižnici Franceta Bevka)

V preteklosti smo velikokrat na različne načine uporabili besedo sodelovanje, povezovanje, v letošnjem letu so ti dve besedi povezali z elektronskimi viri, ki jih ponujamo v naših knjižnicah. Zato je moto letošnjega praznika Rastemo z e-viri. Osrednje praznovanje naj bo uvod v teden promocije e-virov v vseh slovenskih knjižnicah. Vabimo vas, da v tednu od 21. do 26. 11. 2016  v vseh knjižnicah načrtno promoviramo e-vire, da spodbudimo rabo e-virov na slovenskem nivoju.

V Sekciji za splošne knjižnici bomo za vašo uporabo pripravili informativno gradivo, ki ga boste lahko natisnili ali pa uporabili v e-obliki. Na gradivu bodo zgoščeno predstavljeni e-viri, ki jih vsi uporabljamo. Gradivo bo primerno za splošno javnost. Pripravili bomo tudi enoten logo, ki ga boste lahko uporabili za promocijo ali za druge vaše dejavnosti, ki bodo povezani s spoznavanjem e-virov.

Promocija elektronskih virov lahko poteka na veliko različnih načinov. V knjižnici lahko pripravimo delavnice, predavanja, distribuiramo promocijsko gradivo, objavljamo na družabnih omrežjih, spletnih straneh … Naša ustvarjalnost ima široka krila in naša družbena odgovornost globoke korenine. Zato se vsaka knjižnica lahko odloči skladno s potrebami svojega lokalnega okolja, kar zmoremo in znamo.

Cilji skupne promocije so: spodbuditi knjižnice, da v vseslovenski kampanji v določenem tednu pripravijo individualna ali skupinska izobraževanja, informativno gradivo ali druge oblike seznanjanja javnosti z dostopnimi e-viri; osvestiti javnost, da knjižnice ponujajo različne vrste gradiva; predstaviti javnosti vrste, vsebine in prednosti rabe e-virov.
 
Tudi letos bomo pred začetkom prireditve zbirali nove knjige in jih na samem dogodku podarili ustanovi, ki skrbi za boljše življenje ranljivih skupin. Lansko leto smo knjige podarili Anini zvezdici in v prazničnem času razveselili nekaj otrok, letos pa bomo darovane knjige podarili kakšni goriški ustanovi, ki pomaga otrokom in družinam.

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS