Knjižničarski izzivi (17.-19. 10. 2013)


(Kongresni center Thermana Laško, Slovenija)

GENERALNI POKROVITELJ:

SPONZORJI
:

   
   

Osrednje mesto v programu letošnjega kongresa bo imela obletnica Vizije razvoja knjižničarstva v Sloveniji, ki smo jo knjižničarji zasnovali leta 2003 na strokovnem posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije na Otočcu. Kritični pogled na uresničitev zastavljene poti, kaj smo naredili, kje smo se izgubili in kam bi želeli iti, katere ovire smo preskočili, katere ovire so nas ustavile in kje vidimo morebitne nove izzive bodo izhodišča, osrednja točka in glavna smernica tridnevnega programa. Razmišljanja, ki bodo zbrana v programskem sklopu Od vizije do strategije 2003-2013, bodo predstavljala različen nabor strokovnih usmeritev glede na to, kaj smo naredili, uresničili oziroma spremenili v tem obdobju, kakšna je bila učinkovitost in uspešnost novosti, ki jih je prinesel Zakon o knjižničarstvu ter seveda, kaj nam še ni prinesel, pa bi moral, in predvsem iskanje odgovora na vprašanje, zakaj posamezne določbe Zakona o knjižničarstvu iz leta 2001 še niso uresničene.

Knjižničarji smo nosilci programov javne službe na področju knjižnične dejavnosti. Vsak dan smo v svojih okoljih vedno znova postavljeni pred nalogo, da moramo zagovarjati to javno službo ter nenehno pojasnjevati vlogo in pomen knjižnic. Zato bo pomembno mesto v programu kongresa namenjeno razmišljanju o zagovorništvu (ang. advocacy) knjižnic, knjižnične dejavnosti in knjižničarjev. Na kongresu bomo imeli možnost slišati predavanja strokovnih kolegov iz Hrvaške, pridružil pa se nam bo tudi eden od pomembnejših govornikov na to temo v okviru Ameriškega knjižničarskega združenja (ALA), tj. gospod Stephen Abram. Ker želimo spodbuditi razmišljanja in strokovni dialog o tematiki zagovorništva, bo o njej tekla beseda tudi na delavnicah in okrogli mizi.

Knjižnična dejavnost kot javna služba se že dolgo ne odvija le v ustaljenih, tradicionalnih, analognih okvirjih, ampak vse bolj in vsak dan intenzivneje v digitalnem svetu. Razmišljanje o tem, ali gre za nasprotnika ali morebiti zaveznika, nas pogosto lahko pripelje v neproduktivno polje delovanja, zato je nujno, da analogno in digitalno sprejemamo kot komplementarni področji. Programski sklop z naslovom Knjižnična javna služba na spletu bo zagotovo zanimiv za vse akterje v stroki, še posebej glede na pričakovanja o razvoju digitalne knjižnice, ki smo jih knjižničarji izrazili v letu 2003. V tem programskem sklopu bomo razmišljali o tem, kako digitalno knjižnico, v vseh njenih razsežnostih, umestiti v obstoječi knjižnični sistem, ki je zasnovan na enotnem delovanju petih tipov knjižnic in na nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu. Poskušali bomo opredeliti značilnosti javne službe kot knjižnične dejavnosti v spletnem okolju, ugotoviti, v kakšnem obsegu in na kateri način je v njem dejansko že prisotna, ter morebiti izpostavili potrebo po skupni in enotni strategiji razvoja knjižnične dejavnosti v Sloveniji, ki bo enakovredno vključevala dejavnost knjižnic tako v analognem kot tudi digitalnem svetu.

Vedno znova, na različnih strokovnih dogodkih in v strokovnih razmišljanjih, ugotavljamo, da je delo v knjižnicah delo za ljudi in z ljudmi. V programskem sklopu z naslovom Knjižničar 2023 bomo razmišljali o nas samih - knjižničarjih, naših strokovnih kompetencah in s tem povezanimi vprašanji. Izpostavili bomo vprašanje izobraževanja knjižničarjev z vidika želja in potreb, pa tudi možnosti, razmišljali bomo o viziji razvoja formalnega izobraževanja ter o prihodnosti strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, o potrebnih kompetencah za vstop v stroko ter ciljih bolonjske prenove formalnega izobraževanja. Ob tem bomo pripravili tudi delavnici, ki nas bosta usmerjali v besede, razmišljanje in strokovno samozavest.

O prihodnosti ne moremo razmišljati brez upoštevanja preteklosti, zato bomo v programu kongresa namenili mesto tudi razmišljanjem ostrokovni dediščini, ki so nam jo zapustili naši predhodniki. Predstavili bomo strokovne ugotovitve in vizije nekdanjih knjižničarjev, tistih, katerih delo spoštujemo in cenimo tako močno, da nam je v čast podeljevati ter prejemati nagrade, poimenovane po njih, dejansko pa o njihovih vizijah in dosežkih vemo premalo. Resda v drugačnem okolju, brez računalnikov in interneta, so pred pol stoletja snovali enoten knjižnični sistem ter organizacijo in dejavnost knjižnic, postavljali temelje izobraževanja knjižničarjev, v naše okolje prenašali znanja in informacije, ki so jih pridobili v tujini itn. Seznanili se bomo z njihovimi vizionarskimi razmišljanji ter koncepcijami razvoja slovenskega knjižničarstva, ki so nas na poti do danes desetletja usmerjale.

Na kongresu bomo podelili nagrade Kalanovega sklada, predstavili Čopove nagrajence za leto 2012 ter postavili Knjižničarsko avenijo – predstavitev dobrih praks knjižnic in knjižničarjev. Izpeljali bomo tudi volilni občni zbor Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, odprto sejo Upravnega in Strokovnega odbora ZBDS, ter sedaj že tradicionalno mreženje v praksi III. Udeležence pa seveda čaka tudi cela vrsta presenečenj.

* * * *

VAŠ STROKOVNI PRISPEVEK NA KONGRESU

Strokovni prostor bogatimo vsi knjižničarji, odgovornost za premike v idejah in uresničitev le-teh je zato na vseh nas, saj le tako sooblikujemo in soustvarjamo knjižnično dejavnost kot javno službo. Zato se nam pridružite na kongresu tudi kot avtorji prispevkov. Vaša razmišljanja lahko prijavite kot poster (namenjen predstavitvi knjižnic, posameznih projektov, dobrih praks) ali kot referat.

Prijavo posterja (v obsegu 500 besed) pričakujemo do 4. maja 2013 9. maja 2013. Informacijo o tem, ali bo vaš poster umeščen v program, boste prejeli do 25. maja 2013.

Prijavo referata (v obsegu 1000 besed z dodanimi viri in literaturo) pričakujemo prav tako do 4. maja 2013 9. maja 2013. Izbor prijav za referate bo potekal v okviru recenzijskega postopka, prav tako bodo recenzirana končna besedila referatov. Informacijo o tem, ali je vaš prispevek umeščen v program kongresa, boste prejeli do 25. maja 2013. Rok za oddajo prispevka v celotnem besedilu je 20. julij 2013.

Na spletni strani ZBDS je dostopen obrazec za prijavo vašega strokovnega prispevka.

* * * *

PRIJAVA NA KONFERENCO IN KOTIZACIJA

Tudi letos smo pripravili 'all inclusive' izkušnjo, saj poleg nočitve in kotizacije ne boste imeli nikakršnih dodatnih stroškov – program v celoti (predavanja, delavnice, pogovori in okrogle mize), potrdilo o udeležbi, ki ga boste lahko prevzeli ob koncu srečanja, tj. v soboto, hrana, zabava in družba, s katero boste lahko predebatirali marsikatero strokovno temo, so že vključeni.

Prijavnica na kongres 2013

Prijava s plačano kotizacijo do 25. 6. 2013 8. 7. 2013

člani ZBDS
(s plačano članarino za leto 2013)
zaposleni študenti (redni) in upokojenci
tri dni 260,00 € 60,00 €
en dan 100,00 € 20,00 €
drugi tri dni 360,00 € 90,00 €
en dan 150,00 € 40,00 €


Prijava s plačano kotizacijo do 5. 10. 2013

člani ZBDS
(s plačano članarino za leto 2013)
zaposleni študenti (redni) in upokojenci
tri dni 360,00 € 90,00 €
en dan 150,00 € 40,00 €
drugi tri dni 460,00 € 110,00 €
en dan 190,00 € 60,00 €


Polna kotizacija za tridnevno udeležbo vključuje:

 • dobrodošlico ob sprejemu,
 • udeležbo na vseh predavanjih in izbranih delavnicah,
 • zbornik prispevkov,
 • konferenčno gradivo,
 • posebno publikacijo Zagovorništvo,
 • potrdilo o udeležbi,
 • kosilo in večerji po programu,
 • četrtkov poseben večer,
 • petkov poseben večer ter udeležba na podelitvi nagrad Kalanovega sklada,
 • prigrizek in pijačo med odmori,
 • spremljevalno–družabni program ob večerih in v času kongresa.

Delna kotizacija vključujejo pogostitve in storitve za dan s plačano kotizacijo.
Kotizacije so oproščeni člani programskega in organizacijskega odbora, urednici zbornika in skrbnici sponzorjev, samo prvi avtor referata, vabljeni predavatelji, vabljeni gostje ter prostovoljci za izvedbo programa.

POSTOPEK PLAČILA
Po prejemu vaše prijave boste prejeli predračun z navedenim rokom za plačilo. Ob zgodnji prijavi vas prosimo, da račun poravnate do izteka zgodnjih prijav. Po zaključku kongresa vam bomo izstavili račun na naslov, naveden na prijavnici.

ODPOVEDI UDELEŽBE
Svojo udeležbo na Kongresu ZBDS lahko brez stroškov odpoveste do vključno 10. septembra 2013. Za odpovedi po 10. septembru do vključno 10. oktobra vam bomo zaračunali 40 % zneska kotizacije. Za odpovedi po 15. oktobru 2013 pa zaračunamo celotno kotizacijo.
Kot veljavna se šteje odpoved, ki jo pošljete na naslov info@zbds-zveza.si in za katero prejmete potrdilo o prejemu. Telefonskih in osebnih sporočil o odpovedi ne bomo sprejemali. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. V primeru, da je kotizacija že plačana, se lahko prenese na drugo osebo iz iste knjižnice oziroma organizacije. Polne kotizacije za tridnevno udeležbo ni možno porazdeliti na tri udeležence iz ustanove, in sicer za vsak dan po eno.

NASTANITVE
Stroški nastanitve niso vključeni v kotizacijo. Ob rezervaciji namestitve morate nujno opozoriti, da boste udeleženci Kongresa ZBDS, saj boste le tako deležni posebne ponudbe. Kontingent sob bo za udeležence kongresa rezerviran do vključno 1. oktobra 2013. Po tem datumu se bo kontingent sob sprostil in udeleženci si boste rezervacije lahko naredili glede na trenutno razpoložljivo stanje sob. Ponudnik zagotavlja udeležencem konference posebno ceno pri uporabi storitev hotelskih namestitev, in sicer v hotelu Wellness Park Laško ter v hotelu Zdravilišče Laško:                                                        

cena po osebi na dan Wellness Park Zdravilišče Laško
nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 91,00 € 70,70 €
nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 70,00 € 56,70 €


Doplačila:

 • turistična taksa 1,01 EUR osebo / dan
 • soba komfort, soba z balkonom, suita... se plača v skladu z rednim cenikom

Cena vključuje nočitev in samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene hotela Wellness Park Laško in Zdravilišče Laško ter vstop v fitnes. Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri, na dan odhoda do 10. ure.

EKIPA ZBDS 2013

 • Programski odbor: dr. Melita Ambrožič, mag. Sabina Fras Popović, Ivan Kanič, Breda Karun, dr. Alenka Kavčič-Čolić, mag. Zoran Krstulović, Smilja Pejanović, Davor Šoštarič, dr. Maja Žumer
 • Organizacijski odbor: Polonca Bajc Napret, mag. Sabina Fras Popović, Sandra Kurnik Zupanič, Irena Muc, Sabina Prevorčič, mag. Špela Razpotnik
 • Moderatorja posvetovanja: mag. Petruša Miholič, Davor Šoštarič
 • Urednici zbornika: dr. Melita Ambrožič, Damjana Vovk
 • Skrbnici sponzorjev: Irena Sešek, mag. Maja Božič

Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa. Strokovni dogodek bomo posneli in fotografirali.