Knjižnični depoji

DOMFEST
2. festival domoznanstva

Domoznanski knjižnični depoji v Sloveniji
(21. september 2012)

v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

PROGRAM:

9.00-10.00 Sprejem in registracija udeležencev
10.00-10.15 Pozdravni nagovori
  mag. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem
mag. Irena Oder, direktorica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika
10.15-10.30 Uvod
mag. Peter Štoka, predsednik Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino
Milena Bon, koordinatorica izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic, Narodna in univerzitetna knjižnica
10.30-11.00 Materialno stanje depojev na avstrijskem Koroškem
mag. Martina Piko Rustia, znanstveni vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca
11.00-11.30 Odmor za malico in kavo
11.30-12.00 Predstavitev Koroške dediščine (bukovniki, ljudski običaji, folklora)
12.00-13.00 Predstavitev zbornika Domfest: Domoznanski knjižnični depoji - analiza stanja
  Glavna urednica dr. Jedert Vodopivec, vodja Centra za konserviranje in restavriranje v Arhivu Republike Slovenije z uredniškim odborom (dr. Vlasta Stavbar, Darja Golob-Peperko, mag. Peter Štoka)
13.00-13.30 Odmor za kavo
13.30-15.00 Materialno stanje depojev v KOK Ravne na Koroškem (Simona Šuler Pandev)
15.00-18.00 Ogled znamenitosti Mežiške doline (Park kralja Matjaža v Črni na Koroškem, gotski cerkvi na Lešah) s poznim kosilom

 

Kotizacija (vključuje udeležbo na strokovnih predavanjih, publikacijo, malico in kosilo):

20 € za člane bibliotekarskih društev
30 € za nečlane bibliotekarskih društev

Vljudno vas prosimo, da se na dogodek prijavite do 10. septembra 2012. Račun za plačilo kotizacije boste dobili po pošti. Kotizacije so oproščeni organizatorji, vabljeni gosti in avtorji prispevkov.

Dodatne informacije so vam na voljo pri Simoni Šuler Pandev: simona.suler-pandev@rav.sik.si

Organizatorji dogodka: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, osrednje območne knjižnice

Organizacijski odbor: Simona Šuler Pandev, Simona Vončina, Darja Molnar, mag. Peter Štoka, Milena Bon