Upravljanje znanja v knjižnicah

KONGRES ZBDS 2015
»Upravljanje znanja v knjižnicah«

(21. - 23. september 2015, Maribor)


ZLATI SPONZORJI:

   

BRONASTI SPONZORJI:

  
       

OSTALI SPONZORJI:


GENERALNI POKROVITELJ:


Osrednji izobraževalni dogodek ZBDS bo letos potekal med 21. in 23. septembrom v Mariboru, in sicer pod okriljem strokovnega knjižničarskega srečanja, kongresa ZBDS. V ospredje bomo postavili znanje. Razmišljanja povabljenih predavateljev bomo strnili pod enotnim naslovom »Upravljanje znanja v knjižnicah«.

Upravljanje znanja je strokovni termin, ki vključuje zajemanje, organiziranje in obnavljanje informacij, ne samo zato, da jih zaposleni dobijo ob pravem času na pravo mesto, ampak da znanje v določenem okolju raziskujejo, uporabljajo, izmenjujejo in delijo med seboj. Vprašanje je, ali lahko to prenesemo na knjižnico. Knjižničarji neumorno trdimo, da ima knjižnica znanje, ki ga deli z uporabniki. Za nas je torej nujno, vedeti, kako organiziramo in upravljamo knjižnično zbirko, da dosežemo njeno uporabo za delitev znanja med uporabniki, to se pravi v družbenem prostoru.

Tako bomo spregovorili npr. o nabavni politiki, njeni vsebini in ekonomiki, obdelavi in predstavitvi vsebin knjižničnega gradiva, še zlasti e-virov na spletnih straneh in v katalogih, o ovirah pri dostopnosti znanja in njegovi učinkovitosti za življenje posameznika in skupnosti, o izobraževanju knjižničarjev, približevanju znanja ranljivim skupinam in še o čem.

Predavatelji na kongresu ZBDS 2015 bodo odpirali vprašanja in spodbujali naša razmišljanja v skupnem knjižničarskem prostoru. To bo tudi izhodišče za prihodnje leto, ko bodo na strokovnem posvetovanju 2016 sekcije ZBDS izpostavile posamezne vidike in predstavile dobre prakse te skupne teme. Oblikovanje skupne teme za dve leti dopušča dovolj časa in možnosti za strokovno poglobljen pristop v posameznih knjižničnih okoljih in preprečuje površinsko odkrivanje posameznih plasti, brez interesa in težnje po globljem strokovnem kopanju.

Osrednja gosta srečanja bosta Michael Dowling, ALA, ki nam bo predstavil projekt zagovorništva @yourlibrary in upravljanje z znanjem v največjem strokovnem združenju ter Sinikka Sipilä, predsednica IFLA (2013-2015), ki bo spregovorila o povezavi med močnimi knjižnicami in močno družbo ter osvetlila različne aktualne IFLA vsebine.

Letošnjo novost
strokovnega srečanja slovenskih knjižničarjev smo umestili na sam začetek dogajanja. Uvodna govora bosta imela dobitnika Čopovih diplom za leto 2014, Simona Resman in mag. Zoran Krstulović. Čopova diploma je več kot le strokovna potrditev, v ZBDS jo sprejemamo kot nagrado za življenjsko strokovno delo in udejanjenje najvišjih etičnih načel. To želimo v letu, ko praznujemo obletnico strokovnega etičnega kodeksa, še bolj izpostaviti.
Diplomski večeri, ki jih pripravlja Knjižnica Kočevje v sodelovanju z Občino Kočevje, so dobili dopolnitev tudi v našem strokovnem okolju. Novost v letošnjem programu so diplomski popoldnevi. Spoznali bomo izbrana dela, ki predstavljajo zaključek študija na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavili bomo tudi izkušnje iz treh mednarodnih konferenc: QQML, LIBER, LILAC.

Prvič bomo povezali kongres ZBDS s postkonferenco: Srečanje pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope (SEALL), ki bo potekala 23. in 24. 9. v Ljubljani.

Spremembe so stalnica vsakega trenutka, tako da jih bomo tudi mi vključili v ta dogodek. Strokovni dogodek bomo posneli in fotografirali.

Dogodek za vas pripravljajo: dr. Sabina Fras Popović, Irena Sešek, mag. Špela Razpotnik, Tjaša Mrgole Jukič, dr. Melita Ambrožič, Sandra Kurnik Zupanič, Sabina Prevorčič, Polona Marinšek, Damjana Vovk, Nataša Knap, Ksenija Medved, Maja Vunšek.

Informacije glede programa vam lahko posreduje dr. Sabina Fras Popović (e-pošta: sabina.fras-popovic@mb.sik.si, tel.: 02 2352 129). Ostale informacije lahko dobite pri mag. Špeli Razpotnik (e-pošta: spela.razpotnik@nuk.uni-lj.si, tel.: 01 5861 325).