Priložnosti in pasti elektronskih revij

Strokovni posvet
»Priložnosti in pasti elektronskih revij«
(4. februarja 2016, od 9.30 do 15. ure v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor)
Sodobno elektronsko revijalno založništvo je danes polno priložnosti, a tudi pasti. Izbrana predavanja vas bodo seznanila z razvojem elektronskega založništva na Univerzi v Mariboru, z novimi izzivi, ki jih pogojuje odprti dostop do znanstvenih informacij, z izkušnjami uredništev pri izdajanju elektronskih revij v luči novih zahtev ter s tehnološkimi rešitvami, ki so na voljo in so lahko v pomoč. Osvetliti želimo dobre prakse na področju elektronskega založništva revij ter odgovoriti na vprašanja, s katerimi se vpleteni srečujemo v vsakodnevni praksi.