Poklicna pot bibliotekarja

»Poklicna pot bibliotekarja«

v torek, 24. april 2012, od 17.00 do 20.00

Ljubljana (Trubarjeva hiša literature)

 

Srečanje je namenjeno izmenjavi izkušenj in mnenj o zaposlitvenih možnosti diplomiranih bibliotekarjev, njihovem delu in delovnih pogojev. K pogovoru smo povabili diplomirane bibliotekarje, ki so zaposleni v knjižničarstvu in izven knjižničarstva. Pridružili se nam bosta tudi predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije mag. Sabina Fras Popovič in predstavnica Zveze splošnih knjižnic mag. Jelka Gazvoda.

Program:

17:10 Pozdravni nagovor in predstavitev DBL (mag. Maja Božič)
17:20  Predstavitev ZBDS (mag. Sabina Fras Popovič)
17:35 Možnosti zaposlovanja v splošnih knjižnicah (mag. Jelka Gazvoda)
17:50 Predstavitve poklicnih poti diplomiranih bibliotekarjev, njihovega dela in kvalifikacij, potrebnih za njihovo delovno mesto
18:50 Razprava

 

Organiziratorji: Društvo bibliotekarjev Ljubljana, Sekcija študentov bibliotekarstva in Sekcija za izobraževanje in kadre pri ZBDS.