SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!

Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
18. – 19. september 2014, Thermana, Laško

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI: povezovanje, sodelovanje in etično delovanje

ZLATI SPONZORJI:
           

BRONASTI SPONZORJI:

       
   
 
 
GENERALNI POKROVITELJ DOGODKA:

Letošnje strokovno srečanje slovenskih knjižničarjev bo v ospredje postavilo strokovne sekcije, ki delujejo pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. V prvem delu, ki ga imenujemo tudi »Mala IFLA«, bomo spoznali vse sekcije, ki delujejo pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in smo jih prav člani bibliotekarskih društev ustanovili v preteklih letih delovanja stanovskega društva. Sekcije predstavljajo pestrost in pisanost knjižničnega sistema, uresničevanje te pisanosti in pestrosti pa lahko dosežemo le s povezovanjem in sodelovanjem.

Program strokovnega srečanja nam bo v dveh dneh in v več sklopih prinesel razmišljanja o nepokritih lisah v prostorski pokritosti dostopnosti knjižničnih storitev, pomenu dela šolskega knjižničarja, vključevanje v projekte, sodelovanju med knjižničarji pri opismenjevanju učencev in dijakov za aktivne vseživljenjske uporabnike knjižnic in gradiva, etičnosti v knjižničarstvu, modelih sodelovanja, povezanosti med gradnjo knjižnice in gradnjo podobe knjižnice, knjižničarja in ustanove, trženjskih priložnostih v domoznanstvu, kadrovskih problemih domoznancev ter razmišljanje o visokošolskih knjižnicah med dvema prostoroma. Na srečanju nas bosta obiskala tudi bibliobusa.

Na strokovnem srečanju bomo pripravili tudi zbiranje idej za program Zveze bibliotekarskih društev Slovenije za obdobje 2015-2018.

 * * * *

Prijava udeležencev in plačilo kotizacije 

Tudi letos smo pripravili 'all inclusive' izkušnjo, saj poleg nočitve in kotizacije ne boste imeli nikakršnih dodatnih stroškov – program v celoti, potrdilo o udeležbi, ki ga boste lahko prevzeli ob koncu srečanja, tj. v petek, hrana, zabava in družba, s katero boste lahko predebatirali marsikatero strokovno temo, so že vključeni.

V Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije si želimo, da se na strokovnih dogodkih širijo poznanstva, znanja, povezovanja, medgeneracijsko sodelovanje, mentorstvo in prenos izkušenj ter ustvarja širši strokovni krog posameznika, s katerim lažje uresničuje zadane naloge v delovnem okolju, zato vsem organizacijam, ki bodo udeležbo na posvetovanju sekcij ZBDS omogočile sodelavcem, članom bibliotekarskih društev,  mladim do 33 let, hkrati pa prijavile še sodelavca, člana bibliotekarskega društva, mladega nad 50 let, nudimo poseben paket SKUPAJ SMO MOČNEJŠI: za ceno enega udeleženca se lahko dogodka udeležita dva. 

Z vsako vplačano kotizacijo prispevate 10% v Spominski sklad dr. Bruna Hartmana. Hvala vam!

 • Prva prijava (s plačano kotizacijo do 18. 8. 2014)

člani DB 
s plačano članarino za leto 2014

zaposleni študenti (redni)
in upokojenci
dva dni 140,00 € 40,00 €
en dan 80,00 € 20,00 €
Paket SKUPAJ SMO MOČNEJŠI
(dva dni, dve osebi)
140,00 € /
drugi dva dni 240,00 € 70,00 €
en dan 160,00 € 35,00 €
 • Zadnja prijava (s plačano kotizacijo do 9. 9. 2014)
člani DB 
s plačano članarino za leto 2014
zaposleni študenti (redni)
in upokojenci
dva dni 180,00 € 40,00 €
en dan 100,00 € 20,00 €
Paket SKUPAJ SMO MOČNEJŠI
(dva dni, dve osebi)
180,00 € /

drugi

dva dni 280,00 € 80,00 €
en dan 180,00 € 40,00 €

Kotizacija vključuje:

 • udeležbo na strokovnem dogodku po programu,
 • gradivo,
 • kosilo prvi in drugi dan, večerjo prvi dan,
 • osvežilne napitke in kavo v odmoru prvi in drugi dan,
 • udeležbo na družabno strokovnem dogodku prvi dan,
 • potrdilo o udeležbi na dogodku.

Dnevna kotizacija vključuje pogostitve in storitve za dan s plačano kotizacijo.

Kotizacije so oproščeni člani programskega in organizacijskega odbora, skrbnica sponzorjev, prvi avtor prispevka (referata), vabljeni predavatelji, vabljeni gostje ter prostovoljci za izvedbo programa.

POSTOPEK PLAČILA

Po prejemu vaše prijave boste prejeli na e-naslov predračun z navedenim rokom za plačilo. Ob prvi prijavi vas prosimo, da račun poravnate do roka za iztek prvih prijav. Po zaključku kongresa vam bomo izstavili račun na naslov, naveden na prijavnici. Za točnost podatkov na prijavnici odgovarja udeleženec dogodka.

ODPOVEDI UDELEŽBE

Svojo udeležbo na strokovnem dogodku lahko brez stroškov odpoveste do vključno 9. septembra 2014. Za odpovedi po 10. septembru 2014 zaračunamo celotno kotizacijo.

Kot veljavna se šteje odpoved, ki jo pošljete na naslov info@zbds-zveza.si in za katero prejmete potrdilo o prejemu. Telefonskih in osebnih sporočil o odpovedi ne bomo sprejemali. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. V primeru, da je kotizacija že plačana, se lahko prenese na drugo osebo iz iste knjižnice oziroma organizacije. Polne kotizacije za dvodnevno udeležbo ni možno porazdeliti na dva udeleženca iz ustanove, in sicer za vsak dan po eno.

Ekipa Skupaj smo močnejši 2014 

 • Programski odbor: Tjaša Mrgole Jukič, mag. Hedvika Pavlica Kolman, Urška Lobnikar, dr. Melita Ambrožič, dr. Alenka Kavčič-Čolić, Maja Vavtar
 • Organizacijski odbor: mag. Sabina Fras Popović, Sandra Kurnik Zupanič, Sabina Prevorčič, mag. Špela Razpotnik, Polona Marinšek, Damjana Vovk
 • Skrbnica sponzorjev: Irena Sešek
 • Koordinatorka prostovoljcev: mag. Sabina Fras Popović

Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa. Strokovni dogodek bomo posneli in fotografirali.