Strokovno usposabljanje za opravljanje funkcij v ZBDS

Strokovno usposabljanje za opravljanje funkcij v ZBDS
(Podčetrtek, 3. februar 2017)

Letošnje leto poteče mandat vsem, ki opravljamo funkcije v ZBDS. Do sedaj smo že dvakrat izvedli strokovno usposabljanje na temo delo v ZBDS. Obe izvedbi sta bili pozitivno ocenjeni in tudi rezultati pri vsakdanjem delu so pokazali smiselnost takšnih srečanj. Namen tega dogodka je, da vsem, ki so zainteresirani za prevzem funkcij v ZBDS in aktivno sodelovanje pri uresničevanju programa ZBDS v obdobju 2017-2022 omogočimo vpogled, kaj delo v ZBDS prinese s seboj. Strokovno usposabljanje bo v pretek, 3. februarja 2017 v Podčetrtku. 
Število udeležencev je omejeno na 30. Kotizacije za dogodek ni. Prosimo, da udeležbo na dogodku spodbudite pri tistih članih bibliotekarskih društev, ki se bodo/ali bi se morda želeli/ali vi menite, da bi jih to veselilo odločili za prevzem katere od funkcij.
Pisne prijave zbira Polona Marinšek na elektronski naslov polona.marinsek@nuk.uni-lj.si. Rok za prijavo je 28. 1. 2017.
Udeležba na strokovnem usposabljanju ni pogoj za kandidaturo. Dogodek bo potekal od 9.00 do 19.00. Na dogodku bomo postavili tudi izhodišča za strateški načrt ZBDS 2017-2023 ter Protokol dela v ZBDS.