Strokovno usposabljanje za kandidate za funkcije

»Želeti, hoteti, vedeti, narediti!«

12.-13. september 2013
(Pohorje, hotel Bellevue)
Program strokovnega usposabljanja je namenjen vsem knjižničnim delavcem, članom bibliotekarskih društev, ki razmišljajo o kandidaturi za posamezne funkcije v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in regionalnih bibliotekarskih društev.

Pri izvajanju programa strokovnega društva vedno bolj ugotavljamo, da je pozitivna naravnanost in pripadnost stroki predpogoj za dobro izpeljan projekt, za učinkovito in uspešno delo pa potrebujemo potrebne informacije ter znanje kako in kaj. Veliko stvari se res najučinkoviteje naučimo, ko smo vrženi v vodo in pričnemo plavati, ampak včasih smo veseli tudi rokavčkov ali plavalnega obročka, ki nas dvigne toliko nad vodo, da lahko zadihamo. Dobre družbe pa se sploh ne branimo.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je pomemben strokovni akter, ki odgovorno opravlja svoje naloge in uresničuje zadano poslanstvo, vendar tega ne more početi brez ekipe zavednih in odgovornih članov, ki misli in ideje uresničijo. V novem mandatnem obdobju bodo vsi kandidati prevzeli funkcije za štiriletno obdobje. Kljub temu, da čas zelo hitro mine, pa se lahko štiri leta zelo počasi kotalijo, če prevzameš funkcijo zgolj zaradi točk za napredovanje v višji strokovni naziv.

Strokovno usposabljanje bo kombinacija frontalnih predavanj kot delavnice, večina zadev bo podanih zelo interaktivno in prav zaradi dinamike dela bomo sprejeli le 40 udeležencev.

Kotizacija:


 
člani ZBDS (s plačano
članarino za leto 2013)
80 €
drugi 150

Kotizacija vključuje:

  • Program
  • Potrdilo
  • Pogostitev med odmori
  • Prehrano zjutraj, opoldne in zvečer
  • Posteljo
  • Papir
  • Pisalo
  • Priložnost
Rok za prijavo bo naknadno določen. Število udeležencev je omejeno.

V primeru, da udeleženec zapusti strokovni dogodek predčasno, in sicer prvi dan, mu zaračunamo stroške nočitve po veljavnem ceniku ponudnika storitev. Turistična taksa ni vključena v kotizacijo in  jo udeleženec poravna sam.