Društvo bibliotekarjev Maribor

logoRotovški trg 2
2000 Maribor

Predsednica: mag. Branka Kerec Prekoršek
Univerzitetna knjižnica Maribor
tel.: 02 25 07 445
faks: 02 23 52 127

e-pošta: drustvo.bibliotekarjev.mb@gmail.com
Spletna stran društva
Blog
Facebook