Ali je etika le estetika?, 9. november 2015 (Bled)

(delo, ki ga opravljate)
(v kateri sem zaposlen/a)

dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe strokovnega dogodka, in sicer v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.Dovoljujem preverbo članstva pri navedenem društvu bibliotekarjev.